Snöskottning, fastighetsägarens ansvar

Det är ditt anvar som fastighetsägare att sköta gångbanan utmed din fastighet inom stadsplanelagt område.

Du som är fastighetsägare ska:

  • snarast avlägsna snö och is, och
  • vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet.
  • Om särskild gångbana saknas ska ett utrymme av en meter utanför din fastighet åtgärdas.

Ansvaret för att ta hand om gångbanan är beslutat av kommunfullmäktige i särskilda bestämmelser om gaturenhållning. Läs mer i "Åläggande av gångbanerenhållning" under mer information.

Risk för ras av snö och istappar från hustaken

Varma dagar, kalla nätter och rikligt med snö. Det kan innebära en ökad risk för snöras från hustaken. Du som fastighetsägare har ansvaret för att se till att det inte finns risk för snöras eller att farliga istappar kan rasa ner från fastigheten. Om du ska skotta snö från taket och behöver stänga av gångbanan måste ha tillstånd från polisen. Följ anvisningarna som gäller avstängning och glöm inte att ta bort den snö som skottas ner.

Tips!

  • Märk gärna upp tomtgränsen och känsliga murar, häckar, brevlådor med mera med käppar för att undvika onödiga skador.
  • Skotta väg till sopkärl.
  • Skotta rent så att brevbäraren kommer åt att lägga post i postlådan.
  • Öppna infarter och entréer.
  • Parkera inte utefter trottoarer i samband med snöfall.
  • Utför röjning av växtlighet vid fastighet innan vintern.

Tänk på att snö som skottas bort från gårdsplaner, garage, uppfarter, tak med mera inte får läggas ut på gatan.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor