Städning av gator och trottoarer

Centrala Uddevalla städas varje dag året runt. Vårt mål är att Uddevalla ska upplevas som en ren och trygg stad att besöka och leva i.

Papperskorgarna tömmer vi minst en gång per vecka under sommarhalvåret och under vinterhalvåret minst en gång varannan vecka.

Sopning av gator

Årets isgrusupptagning startade i början av april och beräknas vara klar 31 maj.

I den preliminära tidsplanen kan du se när gatorna i ditt område ska sopas. Vädret eller andra oförutsedda händelser kan göra att planen förskjuts eller behöver läggas om.

Preliminär tidsplan för isgrusupptagning 2018

Grus från fastigheter får inte sopas ut till gatan utan ska omhändertas på den egna fastigheten.

Under isgrusupptagningstiden utfärdar vi tillfälliga parkeringsförbud.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00