Res hållbart

Ta bilen om du måste – gå, cykla eller åk kollektivt när möjligheten finns. Många gånger kan en sådan mix spara pengar, energi och tid.

Korta bilresor kan med fördel bytas ut mot en promenad eller en cykeltur. Det ger en extra miljövinst att ersätta just de korta bilresorna, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd.

Vill du resa lite mer hållbart?

Cykel

Cykel eller elcykel är ett bra alternativ till bilen. Elcykel ger draghjälp i uppförsbackar och motvind men du måste fortfarande trampa för att komma framåt. Andra smarta cykelmodeller som kan underlätta vardagspusslet är vikcyklar och lastcyklar. En lastcykel kan lastas med exempelvis matkassar, arbetsmaterial eller barn. En cykelvagn eller cykelkärra kan vara ett bra alternativ för den som bara behöver transportera saker eller barn ibland. En vikcykel är en hopfällbar cykel som är lättare att förvara och ta med i kollektivtrafiken.

Cykling och cykelvägar>>

Samåkning

Samåkning sparar både energi, tid och pengar. Det finns flera tjänster och plattformar som underlättar samåkning, både för regelbundna pendlingsresor och enstaka längre resor. Är ni en mindre grupp som vill samordna samåkning kan det fungera bra med en sms- eller chattgrupp. Många använder bilen för att skjutsa sina barn till aktiviteter. I många tjänster som riktar sig till idrottsföreningar och lag, för att exempelvis kalla till matcher och träningar, finns också funktioner för samåkning.

Bilpool

En vanlig svensk bil står parkerad 95 procent av tiden. Att vara med i en bilpool innebär att du kan boka och använda bil endast när du behöver. Fördelen är att flera personer samsas om ett antal bilar. En bilpool passar bra för dig som endast behöver bil en eller ett par gånger i veckan. Poolbilen kan också vara ett alternativ till familjens andra bil.

Eco-driving

Genom sparsam körning eller eco-driving sänker du både kostnader och utsläpp. Du kan minska bränsleförbrukningen med 5 till 15 procent genom att planera sin körning. Här är några tips för dig som vill köra bränslesnålt:

  • Undvik onödiga stopp, kör med framförhållning
  • Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
  • Håll hastighetsgränserna och motorbromsa så mycket som möjligt
  • Undvik tomgångskörning
  • Använd motorvärmare
  • Använd rätt däcktryck och ta hjälp av energimärkningen för att köpa energismarta däck
  • Avlasta bilen, kör inte runt med takräcke/takbox eller onödig last när det inte behövs
  • Serva bilen regelbundet

Välj bil och bränsle

Reduktionsplikten är en lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Detta görs främst genom högre inblandning av förnybara bränslen men får även uppnås genom effektivare produktion. År 2023 är utsläppsminskningen för diesel 30,5% och för bensin 7,8%.

Bland de fossila bränslena finns bensin, diesel och naturgas. Nedan presenteras alternativ till fossila bränslen som idag finns på marknaden:

Biogas

Biogas består till största delen av metan och produceras genom syrefri nedbrytning av organiskt material. Denna process kan ske spontant i naturen, men den biogas vi vanligen använder tillverkas i kontrollerade processer i biogasanläggningar där man genomför nedbrytning av matavfall, avloppsslam, grödor eller gödsel. Råvarorna till biogas är till största del restprodukter och avfall. Slammet som blir kvar har ett högt näringsinnehåll och kan användas som gödning.

Etanol

Etanol bildas vid jäsning av råvaror som innehåller socker eller grödor som innehåller mycket stärkelse som exempelvis majs, spannmål och potatis. Det går även att göra etanol från cellulosa och restprodukter från tillverkningen av pappersmassa. Etanol säljs idag som E85 med 85% etanol och 15% bensin. Den vanliga bensinen (E10) har en inblandning av etanol på 10%.

Biodiesel

Biodiesel är ett samlingsnamn på drivmedel som liknar diesel, men som framställts av biomassa istället för av petroleumprodukter. Exempel på produkter som används för tillverkning av biodiesel är raps-, tall- soja-, majs-, eller palmolja, alger med högt fettinnehåll eller animaliska fetter. Inblandning av biodiesel i den vanliga dieseln ökar varje år tack vare reduktionsplikten.

HVO är en typ av biodiesel som tillverkas av vegetabiliska oljor (i Sverige ofta råtallolja) eller djurfetter och är kemiskt identisk med fossil diesel. De flesta tunga lastbilar kan köras på ren HVO.

El

El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan växthusgasutsläpp och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Sveriges elproduktion som domineras av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft har mycket låga koldioxidutsläpp och är till stor del förnybar. Välj förnybar el när du byter elavtal nästa gång.

En stor skillnad på elbilar och bilar med förbränningsmotor är verkningsgraden. I en bil med förbränningsmotor är verkningsgraden mycket låg, ca 25-30%, det betyder att 70-75% av energin i bränslet går förlorad som värme och lite buller. En elmotor har en verkningsgrad över 95% och tar alltså bättre vara på tillförd energi. Med elektrifieringen av transporter får vi alltså en energieffektivisering på köpet.

Elbilar, laddbara bilar>>

Bilar för företaget

Att byta till ett eldrivet fordon är enkelt och det finns många fordon att välja bland. Biodriv öst har tagit fram en broschyr med en sammanställning över de transportbilar och lastbilar som finns på den svenska marknaden och som drivs med el eller vätgas. Broschyren innehåller också tips på arbetsmaskiner och arbetsfordon på el.

Elfordon 2023, Biodriv öst>>

Förslag på sidor