Hogstorp

Beskrivning och plan för kommunens lekplatser

Stationen

Adress: Stationsvägen

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustning 2005

Nuläge: Anpassad för barn 0-6 år

Förslag: Bevaras, är i upprustningsbehov

Lekplats Stationsvägen

Bräckekroken

Adress: Östra Bräckekroken

Historik: Anlagd på 1970-talet. Totalupprustad 2017

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00