Lane

Dalalunden

Adress: Ekeskärsvägen

Historik: Anlagd år 2014

Nuläge: Anpassad för barn 0-12 år

Förslag: Bevaras

Lekplatsen Lane Fagerhult

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00