Brattska ängen

Brattska ängen är en liten park med lekplats i anslutning till Strömstadsvägen.

Korta fakta om parken:

  • Lekplats, passar barn 0–6 år
  • Sittplatser

Under 1940- och 50-talen växte hyreshusen fram utmed Strömstadsvägen. Barnkullarna var stora och de fria lekytorna minskade i takt med exploateringen och bilismens ökning. Samtidigt tillkom idrottsplatser på flera håll.

År 1950 påbörjades därför en omdaning av Brattska ängen till lekplats med enkla planteringar. Dåvarande stadsträdgårdsmästare Axel Hansen ansvarade för planläggningen. En stor lekplats med sandlåda och en rejäl gräsyta och gångstråk med grus. Parken är tryggt omgärdat med träd- och buskridåer på två sidor.

Sedan dess har lekplatsen renoverats och den är nu anpassad för barn 0–6 år.

Parken vid Brattska ängen med soffa och lekplats

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor