Brattska ängen

Som en grön och glad överraskning dyker Brattska ängen upp i det annars tätbebyggda och gatudominerande området vid korsningen Strömstadsvägen-Bävebäcksgatan. Namnet Brattska ängen antyder ett långt och annorlunda förflutet och den rikt tilltagna lekytan att bostadsvanorna förändrats.

Parken vid Brattska ängen med soffa och lekplats

Under 1940- och 50-talen växte hyreshusen fram utmed Strömstadsvägen. Barnkullarna var stora och de fria lekytorna minskade i takt med exploateringen och bilismens ökning. Samtidigt tillkom idrottsplatser på flera håll.

1950 påbörjades därför en omdaning av Brattska ängen till lekplats med enkla planteringar. Dåvarande stadsträdgårdsmästare Axel Hansen ansvarade för planläggningen. Hansens disposition och uppbyggnad är intakt. En stor lekplats med sandlåda och en rejäl gräsyta att tumla runt på. Inga höga kanter någonstans att snubbla på. Gångstråk med grus och oslipade plattor av kalksten. Inga blomsterplanteringar att av misstag trampa ner. Många parksoffor till trötta fötters glädje. Allt tryggt omgärdat med träd- och busk ridåer på tre sidor.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00