Cirkusparken

Cirkusparken, tidigare kallad Söderplan, är en vacker park vid gamla Folkets park.

Korta fakta om parken

  • Fontän
  • Insektshotellen ”Bihusgården”, ”Hotell Biverside” och ”Hotell CarlBia”
  • Sittplatser
  • Blomsteräng
  • Konst
  • Flera insatser för biologisk mångfald

År 1947 förvärvade folketsparkföreningen marken och i samband med denna utökning skulle Folkets parks entré flyttas. Stadsträdgårdsmästare Axel Hansen ritade år 1949 ett förslag till Cirkusparken, tidigare kallad Söderplan.

Utgångspunkten var en hästskoformad tillfartsväg till parkens entré. Inuti hästskon var Hansens förslag att det skulle finnas en gräsyta med en rund fontän. I mitten av 1980-talet lades bilvägen igen till gräsyta. Gångstigar drogs från den centrala fontänen ut på sidorna.

Fontänen i parken byggdes på 40-talet men revs år 2020. En ny fontän anlades med ett vattenspel i likhet med vad den gamla fontänen en gång hade. I samband med renoveringen så anlades även nya plattgångar som strålar in mot fontänen för att knyta an till den tidigare designen. Perenner och buskage finns i rabatterna runt fontänen.

Konstnären Jerry Williams skapelse ”Venus på Skeppsviken”, invigd år 2015, finns att beskåda i parken.

Parkens nya namn syftar på att platsen tidigare ofta besöktes av kringresande cirkusar.

Cirkusparken i full blom med rosa blommor och en fontän som sprutar vatten

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor