Gustaf B.Thordéns park

Varje järnvägsstation med självaktning brukar ståta med en järnvägspark. Det tog sin tid att få en sådan till stånd i Uddevalla. När järnvägsstationen invigdes 1903 låg den utanför staden, men kom med tiden att inkorporeras i bebyggelsen.

Gustaf BThordéns park

1946 invigdes parken som anlagts av stadsträdgårdsmästare Axel Hansen. Han inramade den rektangulära parkytan med oxelträd och olika blommande buskar på tre sidor, för att låta det fjärde, mot stationen, vara öppen och välkomnande. Endast en bred blomsterplantering bildade här gräns. Närmast stationen placerade Hansen en fontän som skuggades av en fontänpil. Han underströk den rektangulära formen med en öppen gräsyta, längs långsidorna försedd med parksoffor och planteringar och avslutade i den övre kortändan med en halvcirkelformad blomsterparterre i nätmönster.

1962 gjordes detta om till ett mycket rätvinkligt rosarium med 28 olika rossorter innanför en list av viola cornuta, allt omgärdat av liqusterhäck, vilket tillsammans understryker formen. Idag är rosariet kantat av låg buxbom och antalet rosensorter är reducerat.

En såväl tankens som stilhistoriens renhet vilar behagligt över parken. Parkanläggningen präglas också av stor respekt för material och dess hantering.

Tidigare kallades parken för Skansplan, men under år 2018, efter kommunfullmäktiges beslut, ändrade den sitt namn till Gustaf B.Thordéns park. Detta för att hedra minnet av stadens stora skeppsbyggare och grundaren av den varvsindustri som från mitten av förra seklet fick Uddevalla att växa i aldrig tidigare skådad omfattning. I samband med namnbytet renoveras fontänen och det minnesmonument över Thordén som tidigare varit placerat på Kampenhof flyttas till parken. Monumentet är en gåva från Thordénstiftelsen till staden. 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00