Gustafsberg

Gustafsberg

  • Sveriges äldsta bad- och kurort
  • Besöksmål med café, badrestaurang m.m.
  • Vackert exemplar av bohuslind med 21 stammar
  • Vandringslingan "Jorden runt"
  • Sittplatser

Gustafsberg brukar utnämnas till Sveriges äldsta havsbadort, men redan långt dessförinnan var platsen, det vill säga gården, berömd för sin surbrunn och sin trädgård.

Gustafsberg är ett ypperligt exempel på det tidiga 1800-talets pastorala natur­svärmeri. Det kala havsbandet, det bistra högfjället eller den svarta storskogen var extrema landskaps­typer den kultiverade människan undvek. De "accepterade" naturrummen skulle utgöras av på olika sätt kultiverad mark, helst inrangerade i ägolandskapet eller dess närhet, i trädgården eller parken. Det okända var skrämmande. Strapatser skulle kunna klaras av iförd glacéhandskar och svepande kjolar eller bonjour och cylinderhatt.

Idag är gångstråken modifierade efter människors rörelsemönster i parken. Trädbeståndet är av naturliga skäl utglesat. Merparten träd är dock av betydande ålder och dimension. Ek finns fortfarande, men kastanj dominerar. När solen kastar långa skuggor kan man ana konturerna av igenlagda blomsterbäddar och gångstigar. Halvrundlarna utanför restaurangen har ersatts med en liten musikpaviljong bakom en öppen grusplan. Planteringarna är idag koncentrerade till café Snäckan och sommarbostäderna.

Gustafsberg i grönska

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor