Gustafsberg

Gustafsberg brukar utnämnas till Sveriges äldsta havsbadort, men redan långt dessförinnan var platsen, det vill säga gården, berömd för sin surbrunn och sin trädgård.

Gustafsberg

Gustafsberg är ett ypperligt exempel på det tidiga 1800-talets pastorala natursvärmeri. Det kala havsbandet, det bistra högfjället eller den svarta storskogen var extrema landskapstyper den kultiverade människan undvek. De "accepterade" naturrummen skulle utgöras av på olika sätt kultiverad mark, helst inrangerade i ägolandskapet eller dess närhet, i trädgården eller parken. Det okända var skrämmande. Strapatser skulle kunna klaras av iförd glacéhandskar och svepande kjolar eller bonjour och cylinderhatt.

Idag är gångstråken modifierade efter människors rörelsemönster i parken. Trädbeståndet är av naturliga skäl utglesat. Merparten träd är dock av betydande ålder och dimension. Ek finns fortfarande, men kastanj dominerar. När solen kastar långa skuggor kan man ana konturerna av igenlagda blomsterbäddar och gångstigar. Halvrundlarna utanför restaurangen har ersatts med en liten musikpaviljong bakom en öppen grusplan. Planteringarna är idag koncentrerade till café Snäckan och sommarbostäderna.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00