Maria Lundbäcks plats

Parken, placerad i grönskan framför Hasselbackshuset vid Kungstorget är uppkallad efter Maria Lundbäck, som var verksam som fotograf i Uddevalla från 1880-talet och framåt. Hon var också aktiv i rörelsen för kvinnlig rösträtt.

Korta fakta om parken

  • Närliggande offentlig toalett
  • Konst
  • Förgylld guldram kan rama in ditt favoritmotiv för porträtt
  • Perennplanteringar
  • Sittplatser

Platsen invigdes runder hösten 2021 och är mycket uppskattad för dess estetiska inslag av konst och perennrabatter.

Platsen är fylld av Uddevallas historia. Informationstavlor och kartor längsmed rundade tegelmurar berättar om staden och torgets historia. Här finns också en monter med arkeologiska fynd från utgrävningar i Hasselbacken. Formgivningen av infoskulpturen med information, kartor och tegelmurar är sammanställda och kreerade av formgivaren Pia Hansson och antikvarien Viveka Overland från Bohusläns museum.

Konsten på platsen är till stor del gjord av konstnären Mia Frankedal, som gjort emaljplattor fritt skapade utifrån Maria Lundbäcks foton. Mia Frankedal har också formgivit den höga skulpturen i brons som för tankarna till en förgylld guldram. På en av tegelpelarna i infoskulpturen sitter en korp av brons gjord av konstnär Emma Ströde.

Maria Lundbäcks plats

Förslag på sidor