Museiparken

Museiparken framför Bohusläns museum domineras av en öppen gräsyta som ska vara en plats för evenemang och lek.

Korta fakta om parken

  • Konst
  • Sittplatser
  • Stor gräsyta för evenemang och häng

Bohusläns museum invigdes våren år 1984 och en ny och rymlig busstation invigdes år 1992 på Kampenhofs tomt. Mellan museet och Västerlånggatan fanns ett öppet fält, Museiparken.

Det är en helt öppen park dominerad av en gigantisk gräsmatta som får beträdas. Den stora gräsytan, innanför en ram av bohusgranit, ska vara en plats för allt från lekande barn till stora evenemang. Långsidan kantas av oxelhäckar, parksoffor och promenadstråk, i norr med dubbla arkader av kastanj. I söder gränsar långsidan till den nya träpromenaden med möblering längs Bäveån, som skapades i samband med skredsäkringsarbete av Ångbåtskajen.

I kanten av parken finns en minnesplats för under krigen oskyldigt stupade sjömän. Platsen markeras av två svarta ankare av äldre modell. Bakom museet planterades i samband med invigningen år 1984 en rad av de körsbärsträd som provinsen Kanaguwa, Japan, skänkt.

Konst i Museiparken>>

Museiparken

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor