Ornäsbjörkarna på Sörkällegatan

En unik allé av den sällsynta Dalecarlica björken utefter Sörkällegatan.

Ornäsbjörkarna

  • Allé av 16 st ornäsbjörkar

Betula pendula ’Dalecarlica’ är enligt en artikel av föreningen Dendrologi och Parkvård ett sällsynt och sällsynt vackert träd som 1985 utsågs till Sveriges Riksträd. Det upptäcktes redan 1767 vid gården Lilla Ornäs i Dalarna. Den har flikiga blad och bedöms vara en mutation av vanlig vårtbjörk.

Björken var en sensation bland botanister redan på 1700-talet, men riskerade att falla i glömska och att förväxlas med andra flikbladiga björkar, men trägna botanister redde ut begreppen och idag är dess historia och alla tillhörande dokument samlade i boken ”Ornäsbjörk, förförisk & falsk” av Bernt Karlsson, som utkom i juni 2013.

Den äkta Ornäsbjörken fanns bara i ett exemplar och kunde inte föröka sig själv, men med människans hjälp har den överlevt och förökats trots att moderträdet, det ursprungliga exemplaret vid Lilla Ornäs, föll i en storm 1890.

Vår allé i Uddevalla planterades i slutet av 1970-talet och består av 16 Ornäsbjörkar (Betula pendula ’Dalecarlica’). Allén går i två riktningar i korsningen Sörkällegatan och Asplundsgatan och bildar en allé i vinkel. Två av träden är troligen utbytta, och då till en annan flikbladig björk.

Det finns inga andra kända allér av Ornäsbjörkar i Sverige vilket gör vår allé helt unik.

Bild på de vackra ornäsbjörkarna

Förslag på sidor