Skansberget

Skansberget är ett populärt promenadstråk med fin utsikt över Byfjorden och staden.

Korta fakta om stadsberget

  • Damm
  • Konst
  • Belysta och asfalterade gångvägar
  • Sittplatser

I Skansplans övre del skymtar Skansberget. Namnet antyder mycket riktigt läget för en skans, som byggdes under 1600-talet och berget är därför kulturminnesskyddat. Berget har haft sin betydelse inte bara i blodiga bataljer, utan också i fredliga sammanhang.

År 1850 undantogs Skansberget från den årliga luntingen av stadens berg. I stället beslöts att plantera berget med bland annat lärk och kastanj. När träden vuxit upp något och inte längre var så ömtåliga, tilläts Skansberget bli ett promenadstråk. Dåvarande borgmästaren O. E. Sandegren lät bygga en utsiktspaviljong på toppen. I folkmun kallades den Borgmästarens paraply. Den revs tyvärr år 1936. Trädplanteringar till trots, var bergets siluett ännu runt sekelskiftet mycket kal och tydlig och är så än idag. Högst uppe på toppen fanns under 1950-talet en kaffestuga och en liten dansbana.

Lärkträden har vuxit till sig, murresterna är ännu tydliga och promenadslingan för dig runt hela det resliga berget. Skansberget är än idag ett populärt promenadstråk med traktens bästa utsikt över Byfjordens inre och Uddevallas centrala delar. Efter den senaste upprustningen av berget där det tillkom belysta och nyasfalterade gångvägar har berget lockat fler besökare.

Ett uppskattat inslag är dammen som finns på berget. Väster om dammen står två stenkonstverk ”Vila” och ”Rörelse”, skapade av Agneta Stening och invigda år 2019.

Skansberget med en vacker damm.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor