Söderplan

1947 förvärvade folketsparkföreningen marken mellan parken och den 1939 invigda Göteborgsvägen. I samband med denna utökning skulle Folkets parks entré flyttas till Söderplan.

Söderplan

Stadsträdgårdsmästare Hansen ritade 1949 ett förslag till Söderplan. Utgångspunkten var en hästskoformad tillfartsväg till parkens entré. Inuti hästskon var Hansens förslag att det skulle finnas en gräsyta med en rund fontän.

I mitten av 1980-talet lades bilvägen igen till gräsyta. Gångstigar drogs från den centrala fontänen ut på sidorna, där parksoffor ställdes i vindskyddade buskage.

Parken på Söderplan domineras idag av stora gräsytor, svart skiffer och färgsprakande rosor. Biltrafiken är hänvisad till den korta gatan mellan Cirkusplan och Parkgatan just utanför entrén.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00