Söderplan

1947 förvärvade folketsparkföreningen marken mellan parken och den 1939 invigda Göteborgsvägen. I samband med denna utökning skulle Folkets parks entré flyttas till Söderplan.

Söderplan

Stadsträdgårdsmästare Hansen ritade 1949 ett förslag till Söderplan. Utgångspunkten var en hästskoformad tillfartsväg till parkens entré. Inuti hästskon var Hansens förslag att det skulle finnas en gräsyta med en rund fontän.

I mitten av 1980-talet lades bilvägen igen till gräsyta. Gångstigar drogs från den centrala fontänen ut på sidorna, där parksoffor ställdes i vindskyddade buskage.

Fontänen på Söderplan revs i februari 2020, då hade den stått torrlagd i många år. En ny anläggning har ersatt den gamla som byggdes på 40-talet. Den nya har utrustats med ett vattenspel i likhet med vad den gamla fontänen en gång hade.

Fram till 70-talet så var de sex grusgångarna som strålar in mot fontänens centrum belagda med skifferskivor. Materialet på de nya plattgångarna är granithällar likt på Kungsgatan. Sommarblommor och lökväxter fortsätter husera i tre ytor nära fontänen. En nedgrävd julgransfot gömmer sig i fontänens närhet i väntan på juletider.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00