Sörkälleparken

Fram till 1850 fick Uddevallaborna hämta sitt vatten i bland annat Sörkällan. Dock levde Sörkällan en alltmer undanskymd tillvaro allteftersom vatten drogs in på gårdar och i hus.

Sörkälleparken

Vid 1930-talets början tog stadens fäder ett beslut att upphöja den gamla trotjänaren till anlagd park. Uppdraget gick till stadsträdgårdsmästare Axel Hansen. Eftersom centrum i området var en vattenkälla, var det givet att en spegeldamm skulle dominera parken. Sörkälleparken är förlängning av Södra Drottninggatan, vars träd rad ligger exakt i dammens mittaxel. Detta förstärktes av att entrén till parken också låg exakt i denna linje. Vattenspegeln kantas av släthuggna granitplattor. Dammen omgavs ursprungligen av en bred grusgång i dammens form, därutanför gräsytor. Blomsterarrangemang gjordes endast i stora urnor. Från parksofforna ovanför dammen hade man en vid utsikt över Söders ängar. En mjukt svängd, låg trappa ledde från dammen upp till pumpen.

Träden har vuxit sig höga, framförallt blodboken i väster. Syrenbuskarna är mäktiga som murar. Grusgången har stensatts. Entrén från Södra Drottninggatan har satts igen på grund av trafikfaran och ersatts av två sidostigar. Men inga större förändringar har ägt rum i Sörkälleparken sedan den tillkom. Än hör man Sörkällebackens vatten porla under pumpen.

I dammen står sedan 1940-talet en bronsstaty, "Vadande flickan", av skulptören Matti Haupt. Den donerades av Gustaf Thordén.

År 2020 revs den gamla bassängen och byggdes om helt. Den gamla Sörkällan som hittades leder fortfarande vatten från Kapelle mot centrum, men nu i en modern kulvert under mark. Dess betongtak slogs sönder under tiden som den befintliga bassängen revs eftersom den var felplacerad. Sörkällan strök alldeles intill bassängens hörn. Detta gjordes att bassängen fick göras cirka en meter kortare jämfört med tidigare.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00