Sörkälleparken

Sörkälleparken ligger i förlängningen av Södra Drottninggatan och innehåller en vacker spegeldamm.

Korta fakta om parken

  • Spegeldamm
  • Ståtlig blodbok
  • Paradrabatt
  • Sittplatser

Fram till år 1850 fick Uddevallaborna hämta sitt vatten i bland annat Sörkällan. Vid 1930-talets början togs ett beslut att upphöja den gamla trotjänaren till anlagd park. Uppdraget gick till stadsträdgårdsmästare Axel Hansen.

Eftersom centrum i området var en vattenkälla, var det givet att en spegeldamm skulle dominera parken. Sörkälleparken är förlängning av Södra Drottninggatan, vars allé ligger exakt i dammens mittaxel. Detta förstärktes av att entrén till parken också låg exakt i denna linje. Vattenspegeln kantas av släthuggna granitplattor. Dammen omgavs ursprungligen av en bred grusgång i dammens form, därutanför gräsytor. Från parksofforna ovanför dammen hade man en bred utsikt över Söders ängar. En mjukt svängd, låg trappa ledde från dammen upp till pumpen.

Sedan dess har träden vuxit sig höga, framför allt blodboken i väster. Grusgången har stensatts. Entrén från Södra Drottninggatan har satts igen och ersatts av två sidostigar.

I dammen står sedan 1940-talet en bronsstaty, "Vadande flickan", av skulptören Matti Haupt. Den donerades av Gustaf Thordén. År 2020 revs den gamla bassängen och byggdes om helt. Den gamla Sörkällan som hittades leder fortfarande vatten från Kapelle mot centrum, men nu i en modern kulvert under mark. Dess betongtak slogs sönder under tiden som den befintliga bassängen revs eftersom den var felplacerad. Sörkällan strök alldeles intill bassängens hörn. Detta gjorde att den nya bassängen fick göras cirka en meter kortare jämfört med tidigare.

Sörkälleparken med fontänen och statyn en solig sommardag

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor