Teaterplantaget

Teaterplantaget vid gamla badhuset är en park med ett stort antal olika trädarter och en mycket populär lekplats.

Korta fakta om parken:

  • Populär lekplats, Passar barn 0-12 år
  • Konst
  • Variation av trädarter
  • Sittplatser

År 1862 uppfördes Uddevalla teater strax väster om stadskärnan, på öppna ängar ner mot Bäveån. Vid samma tid var det nyvaknade intresset för parker och promenader stort och ett förslag att omge teatern med en ståndsmässig park väcktes. Initiativtagare var stadsingenjören Victorin, som också ordnade en insamling.

Parken, som anlades på teaterns framsida kallades Teaterplantaget och blev snabbt ett uppskattat promenadstråk. Av kartor framgår att det var en park enligt tidens ideal. Gräsytor omgärdade av långa slingrande gångstigar medan skyddande träd och buskar bildade en lummig inramning.

Badhuset uppfördes år 1907, vid Teaterplantagets gränsområde mot Bäveån. År 1936 byggdes kajen om, en höjning av kajkanterna gjordes för att bättre stå emot översvämningarna. I samband med detta skedde en fullständig omläggning av parken. Senare - år 1958 - brann teatern ner, men namnet Teaterplantaget lever trots allt kvar och täcker även parken öster om badhuset. I början på 80-talet var det dags för ännu en radikal förändring av Teaterplantaget. Strukturen och planteringarna i parken är dock ännu bestående. Växtsortimentet är rikt. Här finns bland annat kejsarolvon som blommar vintertid med doftande blommor.

I parken finns konstverket ”Trampa på!” av Therese Engdahl från 2019 och som är en gåva av Ole Borch.

Lekplatsen i Teaterplantaget är också mycket populär och värd ett besök.

Teaterplantagen

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor