Teaterplantaget

1862 uppfördes Uddevalla teater strax väster om stadskärnan, på öppna ängar ner mot Bäveån. Vid samma tid var det nyvaknade intresset för parker och promenader stort. Ett förslag att omge teatern med en ståndsmässig park väcktes förstås. Initiativtagare var stadsingenjören Victorin, som också ordnade en insamling härtill. Parken, som anlades på teaterns framsida kallades Teaterplantaget och blev snabbt ett uppskattat promenadstråk.

Teaterplantagen

Av kartor framgår att det var en park enligt tidens ideal. Gräsytor omgärdade av långa slingrande gångstigar. Skyddande träd och buskar bildade en lummig inramning.

Badhuset uppfördes 1907, vid Teaterplantagets gränsområde mot Bäveån. 1936 byggdes kajen om, en höjning av kajkanterna gjordes för att bättre stå emot översvämningarna. I samband med detta skedde en fullständig omläggning av parken.

1958 brann teatern ner, men namnet Teaterplantaget lever trots allt kvar och täcker även parken öster om badhuset.

I början på 80-talet var det dags för ännu en radikal förändring av Teaterplantaget. Strukturen och planteringarna i parken är dock ännu bestående. Växtsortimentet är rikt. Här finns bland annat kejsarolvon som blommar vintertid med doftande blommor.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00