Planteringar

Uddevalla är uppskattat för sina många blomsterrabatter och blomurnor som vi planterar och sköter om varje år. Vi planterar nya blommor i urnor och amplar i säsong under våren, sommaren och hösten. Ett urval av dessa dekoreras dessutom med vintergrönt, och står kvar under hela vintern.

I alla våra parker, och på flera andra platser runt om i staden, finns det stora blomsterrabatter med säsongsväxter. Arbetet börjar på hösten då blomsterlök sätts ut, som blommar under våren. När frostrisken definitivt är över byter vi ut löken till sommarblommor som planteras ut i tusental.

Varje år lägger vi ner mycket tid och resurser på planteringar med förhoppning om att skapa en vacker och färgsprakande stad för alla att trivas i. Blomsterprakten lockar dessutom till sig många trevliga fjärilar och andra pollinerare.

I väl utvalda blomsterrabatter har vi gått över till perenner, eftersom de är fleråriga och också är bra på att locka till sig de viktiga pollinerarna.

En kommunanställd rensar i en vacker blomsterrabatt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor