Reklam på allmän plats

Reklam i form av trottoarpratare, utsmyckning som blomkrukor, klädställningar och liknande utanför en verksamhet eller affischering och skyltar.

Trottoarpratare

 • Trottoarpratare på allmän plats tillåts året runt. Tillstånd ges för period av max två år och har ett brytdatum 31/10. Kommunen kan då på ett mer ordnat sätt skicka brev till verksamheten om påminnelse till förnyelse av polistillstånd innan tillståndet löper ut.
 • För att inte orsaka problem eller störa stadsbilden och inte heller utgöra ett hinder ska trottoarpratare placeras direkt mot den egna butiksfasaden där verksamheten bedrivs.
 • Det tillåts endast en trottoarpratare per verksamhet.
 • Det ska vara minst 2,0 meter mellan de trottoarpratarna som placeras utanför verksamheter med samma adress.
 • Det ska finnas minst 1,5 meter kvar av trottoaren att passera på.
 • Trottoarpratarens yttermått ska vara max 0,7 meter bred och max 1,0 meter hög.
 • Trottoarprataren ska vara stabil, ha rund fot och får inte ha utstickande delar.
 • Under mörker ska den vara tillräckligt belyst och synliggjord.
 • Trottoarprataren får ställas ut tidigast kl.10.00 och tas in vid stängningsdags.
 • Polistillstånd krävs inte när trottoarprataren ska placeras innanför uteserveringens gränser.

Övrig reklam och utsmyckning

 • Polistillstånd ska sökas för markupplåtelse i samband med uppställande av blomkrukor, klädställningar, korgar med kläder, bord/stolar och liknande i reklamsyfte utanför egen verksamhet.
 • Om både trottoarpratare och blomkrukor ska ställas upp utanför verksamheten kan det anges i samma ansökan till polismyndigheten.
 • Blomkrukor som ska placeras på var sin sida av entrén får inte ta alltför stor plats och får inte vara högre än 1,0 meter. De får inte vara i vägen för förbipasserande.
 • Reklam/utsmyckning får ställas ut tidigast klockan 10.00 och tas in vid stängningsdags.
 • Under mörker ska reklam/utsmyckning vara tillräckligt belyst och synliggjord.
 • Reklam/utsmyckning på allmän plats tillåts året runt. Tillstånd ges för period i två år.
 • Mattor utanför entrén tillåts inte då det kan innebära risk för att snubbla.

Affischering och skyltning

 • Affischering inför evenemang ska ske på de 10 platser som är anvisade av Uddevalla kommun.
 • Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd från polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
 • Affischer och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
 • Fasta skyltar kräver ansökan om bygglov om de överstiger en storlek av 1 kvm, mindre skyltar är bygglovsbefriade.
 • Affischer/skyltar inför ett tillfälligt evenemang får lov att sitta uppsatt under högst 3 veckor, 2 veckor innan evenemang och 1 vecka efter.
 • Affischering på refuger, trafikdelare, vägmärken och på kommunens träd är förbjuden.
 • Affischering på kommunens belysningsstolpar är inte tillåten på grund av flera anledningar:
  1. Belysningsanläggningarna kan ta skada vid uppsättning av affischerna.
  2. Affischerna kan skugga ljusbilden om de sitter för högt.
  3. Affischerna kan störa driften av akuta eller planerade driftåtgärder.
  4. Affischerna kan blåsa ner och skada trafikanter.

 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor