Valaffischering

Affischering inför valet får endast ske på platser anvisade av Uddevalla kommun. För att sätta upp valaffischer på kommunens anvisade platser krävs polistillstånd.

Bestämmelser för valaffischering i Uddevalla

Det kommer att finnas 19 platser på kommunal mark i Uddevalla kommun där politiska partier får lov att sätta upp valaffischer,

 • Fem platser med färdiga plank, och
 • 14 platser för partierna att själva sköta affischering.

Fem anordnade affischplatser med plank

På fem utpekade platser kommer kommunen att sätta upp plank inför valet och sköta ansökan om tillstånd hos polisen. Alla partier som vill använda planken har möjlighet att affischera på en yta av 1,5 x 1 meter på respektive plank. Uddevalla kommun tillämpar lottning inför placering av affischer på planken.

Affischeringsplatserna är (bilder längst ner på sidan):

 • Korsningen Västanvindsvägen-Boxhultsvägen
 • Kurverödsleden vid Västra Kurveröd
 • Norra Hamngatan, vid kanten av Bäveån (dubbelsidig)
 • Göteborgsvägen, vid infart till Ica Kvantum.
 • Vällebergsvägen 38, vid gamla E6, Ljungskile

14 platser för fristående affischer

Resterande 14 platser för affischering är platser utan plank där alla partier har möjlighet att själva sätta upp fristående affischer. På dessa platser ansvarar partiet själv för att ansöka om tillstånd hos polisen. Kommunen eller en privat markägare kommer att vara remissinstans. En kontaktperson som ansvarar för affischeringen ska anges i ansökan till polismyndigheten och ska sedan vara tillgänglig under hela affischeringsperioden.

Affischeringsplatserna är (för exakt plats, se bilder längst ner på sidan):

 • Bastionsgatan
 • Edingsvägen (väster om Rimnersområdet
 • Fasserödsvägen
 • Fjällvägen
 • Göteborgsvägen (Badhusparken)
 • Göteborgsvägen (Bodele)
 • Hogstorp (Strax norr om Simons värdshus)
 • Lane (Ekekärrsvägen)
 • Lane-Ryr
 • Ljungskile (söder om Ljungskile centrum)
 • Ljungskile torg
 • Sigelhultsvägen, Dalstigen
 • Skredsvik (mitt emot gamla skolan)
 • Slängom (Vid Mona-Lisa)

Tänk på!

Valaffischer som placeras på platser inom Uddevalla kommun på allmän plats och inte nämnts ovan, anses vara olovliga. Alla olagliga valaffischer utan polistillstånd kommer att tas ner. Tillståndshavaren ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter tillsägelsen. Skador på kommunens egendom som uppstår i samband med valaffischering ska ersättas av affischägare.

 • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan väg/gata.
 • Valaffischer får inte placeras i kurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Valaffischer får inte sättas upp på kommunens belysningsstolpar.
 • Valaffischering tillåts inte på vägmärken eller på trafikanordningar.
 • Valaffischer får inte fästas på kommunens träd och staket.
 • Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
 • Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska tas ner senast en vecka efter valdagen.
 • Valaffischer får inte vålla nedskräpning i offentlig miljö och i naturen Inom detaljplanerat område bör inte storleken på valaffisch överstiga tre meter längd och en meter höjd.
 • Inom detaljplanerat område ska valaffisch placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och minst en meter från gatsten.

Affischeringsplatser

Platser med plank:

Affischeringsplats vid Kurverödsleden

Affischeringsplats vid Kurverödsleden

Affischeringsplats vid Norra Hamngatan

Affischeringsplats vid Norra Hamngatan

Affischeringsplats vid Göteborgsvägen

Affischeringsplats vid Göteborgsvägen

Affischeringsplats vid Västanvindsvägen-Boxhultsvägen

Affischeringsplats vid Västanvindsvägen-Boxhultsvägen

Affischeringsplats vid Vällebergsvägen

Affischeringsplats vid Vällebergsvägen

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor