Valaffischering

För att sätta upp valaffischer på allmän plats krävs polistillstånd. Remissinstansen kan vara antingen kommunen eller en privat markägare. Kontaktperson som ansvarar för valaffischering ska anges i ansökan till polismyndigheten och ska vara tillgänglig under hela affischeringsperioden.

Bestämmelser för valaffischering i Uddevalla

Affischering får endast ske på platser anvisade av Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun har tagit fram 5 platser i Uddevalla kommun, 4 i Uddevalla tätort och 1 i Ljungskile där politiska partier får lov att affischera. På dessa platser sätter kommunen upp plank inför valet där varje parti har möjlighet att affischera med 2 affischer á 70 x 100 cm styck. Dessa plank är reserverade för partier representerade i KF innevarande mandatperiod.

Affischeringsplatserna är (se bilder nedan):

  • Korsningen Västanvindsvägen-Boxhultsvägen
  • Kurverödsleden vid Västra Kurveröd
  • Norra Hamngatan, vid kanten av Bäveån (dubbelsidig)
  • Göteborgsvägen, vid infart till Ica Kvantum.
  • Vällebergsvägen 38, vid gamla E6.

Valaffischer som placeras på platser inom Uddevalla kommun på allmän plats och inte nämnts ovan, anses vara olovliga.

Alla olagliga valaffischer utan polistillstånd kommer att tas ner. Tillståndshavaren ska ges möjlighet att ta ner affischer inom några timmar efter tillsägelsen. Skador på kommunens egendom som uppstår i samband med valaffischering ska ersättas av affischägare.

Bestämmelserna för valaffischering är en del i styrdokumentet "Bestämmelser för nyttjande av allmän plats"(Antagna av tekniska nämnden den 24 januari 2013, § 17 och reviderade av samhällsbyggnadsnämnden 22 mars 2018, § 149, 21 januari 2020, § 44 och 20 februari 2020, § 112).

Affischeringsplatser från 2020 och framåt

Uddevalla

Affischeringsplats vid Kurverödsleden

Affischeringsplats vid Kurverödsleden

Affischeringsplats vid Norra Hamngatan

Affischeringsplats vid Norra Hamngatan

Affischeringsplats vid Göteborgsvägen

Affischeringsplats vid Göteborgsvägen

Affischeringsplats vid Västanvindsvägen-Boxhultsvägen

Affischeringsplats vid Västanvindsvägen-Boxhultsvägen

Ljungskile

Affischeringsplats vid Vällebergsvägen

Affischeringsplats vid Vällebergsvägen

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00