Trafik och gator

En av de viktiga förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss till bostad, arbetsplats, skola med mera är att det finns gator och vägar. När du ska köpa en fastighet eller bostad är det viktigt att du tar reda på hur väghållningen fungerar och eventuellt hur mycket den kostar.

Gatu- och väghållningen kan vara:

  • Statlig
  • Kommunal
  • Enskild

Här beskriver vi den kommunala gatu- och väghållningen i Uddevalla. Kommunens väghållning omfattar i huvudsak tätorterna Uddevalla, Ljungskile, Hogstorp och Lane Fagerhult. Målet med väghållningen är att skapa god framkomlighet och hög säkerhet för alla person- och godsförflyttningar samt skapa ett trafikflöde som ger låg miljöpåverkan.

I Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) finns information om vem som ansvarar för alla statliga, kommunala och enskilda vägar och gator i Sverige.

Gatuarbeten och vägavstängningar

Gatuarbeten och vägavstängningar

Felanmälan

Felanmälan

Gräva schakta och trafikanordnings plan

Gräva schakta och trafikanordningsplan

Cykling och cykelvägar

Cykling och cykelvägar

Transportdispens

Transportdispens

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor