Trafik och gator

En av de viktiga förutsättningarna för att vi ska kunna ta oss till bostad, arbetsplats, skola med mera är att det finns gator och vägar. När du ska köpa en fastighet eller bostad är det viktigt att du tar reda på hur väghållningen fungerar och eventuellt hur mycket den kostar.

Gatu- och väghållningen kan vara:

  • Statlig
  • Kommunal
  • Enskild

Här beskriver vi den kommunala gatu- och väghållningen i Uddevalla. Du hittar information om gatubelysning, vintervägar, vilka vägararbeten som planeras eller pågår samt hur du ska gå tillväga för att göra en felanmälan.

Kommunens väghållning omfattar i huvudsak tätorterna Uddevalla, Ljungskile, Hogstorp och Lane Fagerhult. Målet med väghållningen är att skapa god framkomlighet och hög säkerhet för alla person- och godsförflyttningar samt skapa ett trafikflöde som ger låg miljöpåverkan.

I Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) finns information om vem som ansvarar för alla statliga, kommunala och enskilda vägar och gator i Sverige.

Läs mer om trafik och gator

Belysning och trafikljus>>

Trafikregler och säkerhet>>

Cykling och cykelvägar>>

Färdtjänst>>

Namnsättning av gator, adresser>>

Vägsamfälligheter>>

Gräva, schakta och trafikanordningsplan>>

Transportdispens>>

Parkering>>

Renhållning och snöröjning>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor