Belysning och trafikljus

Kommunen ansvarar för cirka 10 000 belysningspunkter och 13 trafikljusanläggningar. Drift och underhåll av gatubelysning och trafikljusanläggningar sköter kommunens entreprenör, Uddevalla Energi Elnät AB.

Felavhjälpning belysning

Felavhjälpning gatubelysning prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Fara för trafik- eller personsäkerheten
  • Omfattande lampbortfall
  • Stolplucka saknas

Åtgärd inom två veckor (perioden 1 oktober - 31 mars)

  • Tre eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Åtgärd inom fyra veckor (perioden 1 april - 30 september)

  • Fem eller flera lampor i rad har slocknat
  • Släckt lampa vid större vägkorsning, övergångsställe, busshållplats eller trappa

Utöver ovanstående gör vi tillsyn en gång per år på hösten. Då byts alla trasiga lampor ut.

Seriebyte av ljuskällor (högtrycksnatrium) genomför vi vart fjärde år, då byter vi samtliga ljuskällor inom ett område. Uppdraget av seriebyte är uppdelat i fyra områden varvid ett område byts per år.

Planerat underhåll belysning

För att spara både på miljö och på energi har vi börjat med att byta ut högtrycksnatriums lampor till LED. I år byter vi ca 1000 lampor på vägar och gator i norra Uddevalla. Arbete med LED-bytet kommer att pågå under ett antal år.

Belysningsplan

Uddevalla kommuns belysningsplan är tänkt att fungera som ett redskap för att skapa en trygg, säker, hållbar och attraktiv kommun. Belysningsplanen rör i första hand belysning på allmän plats mark inom detaljplanlagt område. Planen är ett vägledande dokument i kommunens arbete såväl med underhåll av den befintliga belysningen som med panering av ny belysning. Belysningsplanen blev antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-16 och ska revideras vart femte år. Planen hittar du under Mer information.

Felavhjälpning trafikljus

Felavhjälpning trafikljus prioriteras enligt följande:

Omedelbar åtgärd

  • Röd och grön lampa är ur funktion

Åtgärd inom ett dygn

  • Gulblink

Utöver ovanstående gör vi en tillsyn en gång i veckan samt årsöversyn av alla trafikljusanläggningar.

Observera att trafikljusanläggningen i korsningen Västerlånggatan-Kungsgatan är uppdelad i två delar. Gående ska stanna vid mittrefugen för att försäkra sig om att trafiksignalen lyser grönt även i den andra delen av övergången.

Planerat underhåll trafikljus

År 2021 uppgraderade vi en trafikljusanläggning nr 13, den som är i korsningen Fjällvägen-Edingsvägen. I förra året byggde vi om trafikljusanläggning nr 12, i korsningen Fjällvägen-norra påfarten/avfarten. I år tar vi tag i den tredje och siste förådrade anläggningen, nr 11, i korsningen Västerlånggatan-södra påfarten/avfarten.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Förslag på sidor