Dispens från lokal trafikföreskrift

Behöver du köra eller parkera på en plats där det är kör- och parkeringsförbud? Då kan du ansöka om dispens (undantag) från de lokala trafikreglerna

Genom att ansöka om dispens från en lokal trafikföreskrift kan man få i samband exempelvis vid servicearbeten, flytt med mera, tillstånd att trafikera, parkera eller stanna där det är förbjudet enligt föreskrifterna.

Kommunen är mycket restriktiv med att bevilja dispenser eftersom föreskrifterna från början har ett syfte att säkerställa trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet för trafikanter.


 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00