Färdtjänst

För att ha rätt till färdtjänst måste du ansöka om ett tillstånd hos socialtjänstens biståndsenhet. Be att få prata med en färdtjänsthandläggare.

När du har beviljats färdtjänst får du resa obegränsat inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland.

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafiken på egen hand.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att resorna samordnas och flera personer reser tillsammans.

Behöver du resa utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Tänk på att tillstånd till färdtjänst inte gäller för resor till vård, behandling och rehabilitering. Dessa resor är sjukresor och ska beställas som sådana.

Läs mer om sjukresor

Att tänka på inför resan:

  • Gör din beställning av färdtjänst i så god tid som möjligt. Du kan beställa resan tidigast 14 dagar i förväg och senast en timme innan du ska åka.
  • Du som är rullstolsburen och har tillstånd att resa med specialfordon bör helst beställa resan dagen innan, då tillgången på specialfordon kan vara begränsad.
  • Du får ta med dig en medresenär men i så fall måste detta uppges då resan bokas. Medresenären måste gå på och stiga av på samma adress som du och betala samma egenavgift som du.

Färdtjänsten fungerar dygnet runt. Beställning av resa kan göras vardagar kl. 6-22 samt lördagar och söndagar kl. 8-22. Övrig tid kan du avboka eller ändra redan beställd resa och boka akuta sjukresor.

Beställ din resa

Ring 020-91 90 90 om du vill beställa färdtjänst. Lägg inte på luren om det är telefonkö, de svarar så fort de kan. Du betalar inget för samtalet oavsett hur lång tid samtalet tar

Kontakt


Färdtjänsthandläggare

Telefontid 
Måndag - fredag klockan 10.30-11.30

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00