Färdtjänst

För att ha rätt till färdtjänst måste du ansöka om ett tillstånd hos socialtjänstens biståndsenhet. Be att få prata med en färdtjänsthandläggare. Du kan också göra ansökan via e-tjänst;

När du har beviljats färdtjänst får du resa obegränsat inom/mellan samtliga kommuner inom Västra Götaland.

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller åka med kollektivtrafiken på egen hand.

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, vilket innebär att resorna samordnas och flera personer reser tillsammans.

Behöver du resa utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Tänk på att tillstånd till färdtjänst inte gäller för resor till vård, behandling och rehabilitering. Dessa resor är sjukresor och ska beställas som sådana. Läs mer om sjukresor

Att tänka på inför resan:

  • Gör din beställning av färdtjänst i så god tid som möjligt. Du kan beställa resan tidigast 14 dagar i förväg och senast en timme innan du ska åka.
  • Du som är rullstolsburen och har tillstånd att resa med specialfordon bör helst beställa resan dagen innan, då tillgången på specialfordon kan vara begränsad.
  • Du får ta med dig en medresenär men i så fall måste detta uppges då resan bokas. Medresenären måste gå på och stiga av på samma adress som du och betala samma egenavgift som du.

Färdtjänsten fungerar dygnet runt. Beställning av resa kan göras vardagar kl. 6-22 samt lördagar och söndagar kl. 8-22. Övrig tid kan du avboka eller ändra redan beställd resa och boka akuta sjukresor.

Beställ din resa

Ring 020-91 90 90 om du vill beställa färdtjänst. Lägg inte på luren om det är telefonkö, de svarar så fort de kan. Du betalar inget för samtalet oavsett hur lång tid samtalet tar.

 

Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken och är till för dig, som på grund av din funktionsnedsättning, har väsentliga svårigheter med förflyttningar och/eller att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänsten bygger på samåkning och utförs med taxi eller specialfordon. Precis som med vanlig kollektivtrafik reser du tillsammans med andra. Under resan kan andra resenärer hämtas upp eller släppas av, vilket innebär att chauffören inte alltid kör den kortaste vägen till destinationen. Eftersom resan samordnas med andra resenärers resor, får du vara beredd att anpassa tiden du vill åka med upp till en timme. På grund av att resan samordnas, kan chauffören inte stanna och vänta medan du utför ett ärende. Ska du kliva av för att utföra ett ärende på väg till din destination, måste den fortsatta resan bokas som en ny resa.

Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för dem som på grund av funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Kan man, även med vissa svårigheter, åka med de allmänna kommunikationerna, föreligger det ingen rätt till färdtjänst. Avsaknad av allmänna kommunikationer är i sig ingen grund för att beviljas tillstånd till färdtjänst. Färdtjänst får anlitas av den som är folkbokförd i kommunen och som efter ansökan fått tillstånd till det.

Du ansöker om färdtjänst genom en skriftlig ansökan och ett läkarutlåtande. Kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för information och ansökningsblanketter. Du hittar även kortfattad information och ansökningsblanketter längst ner på sidan under Mer information. Det går också att ansöka digitalt för den som har ett bank-ID.

Ansökan skall göras av den enskilde, god man eller ombud med fullmakt. Hembesök kan också bli aktuellt. Av det skriftliga beslutet, framgår det om du beviljats tillstånd till färdtjänst eller inte. Normal handläggningstid brukar vara två till tre veckor.

Du har rätt att överklaga ett avslag.

Färdtjänst får inte användas för resor som, enligt lag eller förordning, ska tillhandahållas eller ersättas helt eller delvis av region, försäkringskassa eller annan statlig eller kommunal myndighet. Exempel på sådana resor är sjukresor, grundskole- och särskoleresor. Om du är osäker på vilka resor ditt färdtjänsttillstånd gäller för, kontakta din färdtjänsthandläggare.

Det är viktigt att du meddelar ändringar som påverkar ditt färdtjänsttillstånd. Du ska meddela din färdtjänsthandläggare om du byter adress, telefonnummer eller skaffar nya hjälpmedel. Om du flyttar från kommunen ska du ansöka om färdtjänst i den kommun du flyttar till, eftersom ditt nuvarande färdtjänsttillstånd upphör när du folkbokförs i en annan kommun.

För längre resor utanför kommunens färdtjänstområde, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är att du har ett stort och varaktigt funktionshinder som medför att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ansökan ska göras minst 14 dagar innan resan. Vid riksfärdtjänstresa beviljas i första hand allmänna kommunikationer med en ledsagare. Ledsagaren står du för själv och tillhandahålls ej av kommunen.

Färdtjänstområde
Du kan resa med din färdtjänst inom och mellan samtliga kommuner i hela Västra Götalandsregionen.

Avgifter - fr.o.m januari 2022
Egenavgiften baseras på hur många kommuner/zoner resan sker igenom.

Egenavgiften per kommunzon är:

Antal kommunzoner

Pris

En kommunzon

65 kr

Två kommunzoner

109 kr

Tre kommunzoner

156 kr

Fyra kommunzoner

200 kr

Fem kommunzoner

244 kr

Sex kommunzoner

288 kr

Sju kommunzoner

332 kr

Åtta kommunzoner

376 kr

Nio kommunzoner

420 kr

När resans beställs hos Västtrafiks kund- och resetjänst får du reda på vilken avgift du skall betala.

Hur går betalningen till?
Vid resans start betalar du egenavgiften direkt till chauffören. Du har rätt att få kvitto på egenavgiften. Det finns inget färdtjänstkort, men på begäran ska du kunna visa upp giltig legitimation till chauffören.

Bagage
Utöver förflyttningshjälpmedel får bagage medföras upp till 2 väskor/kassar per person. Uppge i samband med din beställning vad du har för bagage med dig så att det säkert finns plats i bilen.

Hjälpmedel
Förflyttningshjälpmedel såsom rollator och rullstol får medföras vid resa. Tala om detta vid din beställning så att det säkert finns plats i bilen. Scooter/Minicrosser får ej lov att medföras i fordonet.

Medresenär
Du får ta med dig medresenär på resan. Om medresenären medföljer ska detta uppges då resan bokas. Medresenären måste gå på och stiga av på samma adress som du och betala samma egenavgift som du gör.

Ledsagare
Om du behöver hjälp i fordonet under själva resan finns möjlighet att ansöka om ledsagare enligt Lag om Färdtjänst. Behovet av ledsagare skall alltså vara knutet till ett hjälpbehov i fordonet under själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Den som själv har färdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare, utan åker med som medresenär. Att kommunen beviljat tillstånd att medföra ledsagare innebär ingen skyldighet för kommunen att anskaffa ledsagare.

Hjälp till och från fordonet
Om du saknar ledsagare hjälper föraren dig med bagage och ledsagning till och från yttre dörr i markplan.

Gör din beställning av färdtjänst i så god tid som möjligt. Du kan beställa resan tidigast 14 dagar i förväg och senast 1 timme innan du ska åka. Du som är rullstolsburen och har tillstånd att resa med specialfordon bör helst beställa resan dagen innan, då tillgången på specialfordon kan vara begränsad. Färdtjänsten fungerar dygnet runt. Beställning av resa kan göras vardagar kl. 06.00 -22.00 samt lördagar och söndagar kl. 08.00-22.00. Övrig tid kan du avboka eller ändra redan beställd resa. Ring 020-91 90 90 så kommer du till Västtrafiks Kund- och resetjänst. Du kan placeras i telefonkö, men de tar emot ditt samtal så fort de kan. Samtalet kostar dig inget.

Beställingscentralen behöver veta:

  • Ditt namn, personnummer och telefonnummer
  • Var du vill bli hämtad
  • Vart du ska åka
  • När du ska vara framme
  • Om någon reser tillsammans med dig
  • Om du vill beställa hemresan samtidigt
  • Om du har något hjälpmedel med dig

När du ringer får du besked om vilken tid du blir hämtad. Var beredd på att fordonet kan komma cirka 10 minuter senare än angivet klockslag. Om fordonet inte har kommit mer än 15 minuter efter avtalad tid, ring 0771-41 43 14. Om du reser regelbundet till och från samma ställe så kan du boka fasta resor enligt ett uppgjort schema. Då behöver du bara ringa och avboka om du får förhinder någon dag eller vill ändra tid.

Vad tycker du?

Har du synpunkter på färdtjänstregler eller ditt färdtjänsttillstånd? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar, idéer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten.

Ansvarig för synpunkter når du via kommunens växel på telefon 0522-69 60 00, be att få tala med kommunens färdtjänsthandläggare.

Du kan även använda dig av vår sida Frågor och synpunkter.

Gäller det synpunkter på beställningscentralen, beställning av resa, chauffören eller resan, ring kund- och resetjänst hos Västtrafik.
Telefon 020-91 90 90.

Kontakt
Färdtjänsthandläggare

Telefon
0522-69 75 68

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

E-post: fardtjansthandlaggare@uddevalla.se

Förslag på sidor