Namnsättning av gator, adresser

Uddevalla kommun fastställer namn på vägar, gator och kvarter.

Gatunamn

Namn på vägar, gator och kvarter i Uddevalla skall fastställas av Uddevalla kommun för att gälla. Detta för att undvika att namnet används på annan plats i kommunen. Namnen ajourhålls på kartor och i register av Lantmäteriavdelningen på samhällsbyggnad.

Adresser

Adressdelen i fastighetsregistret redovisas av kommunen, fastställda belägenhetsadresser samt vilka fastigheter och byggnader som adresserna är knutna till. Registret har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor