Namnsättning av gator, adresser

Kommunen fastställer namn på vägar, gator och kvarter.

Gatunamn

Namn på vägar, gator och kvarter i Uddevalla ska fastställas av Uddevalla kommun för att gälla. Detta bland annat för att undvika att namnet används på annan plats i kommunen. Namnen läggs in i kartor och i register av det kommunala lantmäteriet.

Adresser

Kommunen redovisar fastställda adresser till adressregistret, som ägs av statliga Lantmäteriet. Adressregistret har en bred användning inom statlig, kommunal och privat verksamhet.

Adressregistret är en del av fastighetsregistret.
Fastighetsregistret, Lantmäteriet>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor