Trafikregler och säkerhet

Uddevalla kommun arbetar ständigt med trafiksäkerhetsfrågorna i fokus. Vårt mål är att ingen ska skadas eller dödas i trafiken.

Lokala trafikföreskrifter

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Uddevalla. Dessa föreskrifter innehåller de särskilda trafikregler som gäller i kommunen.

Vad kan du göra?

 

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor