Blomlådor

Blomlådor kan placeras ut som farthinder på kommunala bostadsgator under sommaren. Det är ett effektivt sätt att ge signal till bilister att sänka hastigheten.

Om du vill placera ut blomlådor på er gata, fyll i ansökan nedan. En handläggare på samhällsbyggnad kontaktar er för att boka möte när ansökan kommit in. Vid mötet kan vi tillsammans se om er gata uppfyller de kriterier samhällsbyggnad fastställt för användning av blomlådor som farthinder och komma överens om en bra placering.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00