Fordonsflyttning

Fordon som parkerats så att det utgör ett hinder för framkomlighet, på ett (mycket) trafikfarligt sätt eller övergivits av sina ägare kan borttransporteras på fordonsägarens bekostnad.

Hittar du skrotbilar som finns i naturen, bostadsområden och längs vägar kan du göra en felanmälan via vår e-tjänst nedan.

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor