Tillfälliga farthinder

Du som upplever att trafiken i ditt kvarter borde sänka hastigheten kan ansöka om att få placera ut tillfälliga farthinder under sommaren. Farthinder kan vara antingen blomlådor eller fartgupp. Det är ett effektivt sätt att ge signal till bilister att sänka hastigheten.

Ansök om att placera ut tillfälliga farthinder

Om du vill placera ut tillfälligt farthinder på er gata, fyll i blankett eller e-formulär.

En handläggare på samhällsbyggnad kontaktar er för att boka möte när ansökan kommit in. Vid mötet kan vi tillsammans se om er gata uppfyller de kriterier samhällsbyggnad fastställt för att sätta upp tillfälliga farthinder och komma överens om en bra placering. Vid samma tillfälle får ni reda på vilka boende som måste godkänna farthindrens placering. Det är viktigt att de som bor i direkt anslutning till farthindren är positiva till placeringen, då bostadsinfarter i vissa fall kan påverkas. 

När listan med underskrifter och ansökan har kommit in till kommunen fattas ett beslut om ansökan beviljas eller ej. Ett tillstånd gäller max 1 år och ny ansökan måste göras årligen.

Blanketter och e-tjänster, farthinder>>

Anvisningar för tillfälliga farthinder

 • Du som äger farthindren är ansvarig för farthindren. Inköp/tillverkning och underhåll ska skötas och bekostas helt av dig som sökande.
 • Du som ansvarar för farthindren måste bo på den gata där hindren ställs ut.
 • Farthinder får enbart ställas ut efter beviljat tillstånd av samhällsbyggnad, under tiden 15 maj till 15 oktober. Farthinder som är utplacerade utan tillstånd kommer att tas bort av kommunen.
 • Gatan som farthinder placeras på måste ligga inom ett bostadsområde samt ha utfarter från villatomter.
 • På gatan där farthinder ska placeras ska antingen trafik från minst 20 fastigheter passera på gatan, eller så ska det finnas en allmän målpunkt på gatan, exempelvis en förskola.
 • Farthinder får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
 • Tillstånd till farthinder beviljas inte på gator som trafikeras av linjebussar.

För blomlådor gäller dessutom:

 • Blomlådorna ska under den tid de är utplacerade kontinuerligt skötas om och innehålla någon typ av prydnadsväxter och vara ordentligt utmärkta med reflexer på alla fyra sidor. 
 • Minst 50 meters sikt på var sida av blomlådorna måste uppfyllas.
 • Om avståndet mellan lådan och vägkanten är mindre än 4 meter, kan detta efter samråd med samhällsbyggnad kompenseras med att längden mellan lådorna ökas. Detta gäller även för det omvända.

För fartgupp gäller dessutom:

 • Avståndet mellan flera gupp på samma gata ska vara minst 100 meter.
 • Guppet ska vara godkänt för att placeras på allmän väg.
 • Färgen ska vara gul och svart.
 • Guppet ska ha infällda reflexer (kattögon) som är väl synliga.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på guppet, exempelvis som att måla om.
 • Guppet får vara max 6 cm högt.
 • Guppets bredd ska täcka gatans bredd minus 1 meter på var sida för gående, cyklister och rullstolsburna samt för att inte hämma vattenavrinningen.
 • Guppets längd ska vara 40 cm i färdriktning.
 • Guppet ska ha en mjuk och rund utformning på ovansidan, det vill säga inga kanter och ändarna ska ha en mjuk avfasning.

Planteringstips för blomlådor

 • Fodra lådan med plast för att få ett vattenmagasin
 • Gör flera hål ca 8cm från botten så att överflödigt vatten rinner ut.
 • Lägg i 10-15 cm lecasten eller grovt grus i botten för dränering. Fyll lådan nästan full med planteringsjord, vattna. Vänta tills jorden blivit genomblöt.
 • Fyll 5cm grus eller flis som täckmaterial och plantera växterna och vattna.
 • Torktåliga växter är t ex olika nävor,
  • Spansk näva ( 30-40 cm Juli-Aug), Geranium endressii, rosa
  • Flocknäva, (30 cm, Jun-Jul ) Geranium macrorrhizum, rosa
  • Blodnäva, (20 cm, Jul-Aug ) Geranium sanguineum, röd
  • Blodnäva, (20 cm, Jul-Aug ) Geranium sanguineum Album, vit 9-12 plantor/Låda ger bra effekt.
 • Nävor är fleråriga, sprider sig villigt med jordlöpare och har vacker höstfärg. Det är lätt att föröka nävor med sticklingar. Nävorna kan blomma en gång till om du klipper ner direkt efter blommningen, och de kan vara kvar i lådan över vintern.
 • Lökväxter passar bra med nävor som kommer igång senare på våren. Plantera gärna pärlhyasint, snödroppar, scilla eller minipåskliljor så blir lådan vacker även på våren.

Bygganvisning

 • Ben 4 st ca 75x75 mm längd ca 500 mm
 • Sarg 12 st ca 22x100 mm längd ca1000 mm
 • Täckribba
  • 4 st ca 22x45 mm längd ca 1045 mm
  • 8 st ca 22x45 mm längd 150 mm
 • Bottenstöd 3 st ca 38x100 mm längd 960 mm
 • Botten 1 st 9 mm plywood 1000x1000 mm
 • Markeringsskärm för hinder X2 4 st
Bild på bygganvinsning för blomlåda

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor