Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Tunnelarbete pågår på väg 44 mellan 30 augusti-10 december

Installations- och VA-arbeten genomförs i tunnel 3 och 4, östergående riktning och tunnlarna är då helt avstängda. Trafikverkets hemsida »

Vägavstängning v 675, Ulvesund .
20 augusti-30 november

I höst startar Trafikverket åtgärder i etapp 2 för att minska risken för bergras längs Ljungskileviken. Mellan 1-20 augusti utförs förberedande arbeten. Därefter kommer vägen att stängas för all trafik under perioden 20 augusti-30 november. Under den tiden leds all trafik om till vägen förbi Lerbomotet. Informationsblad » Trafikverkets hemsida »

Begränsad framkomlighet vid Rondellbygge vid Ramnerödsskolan

Måndag 10 september startar arbetet med att bygga en rondell i korsningen mellan Boxhultsvägen och Fasserödsvägen, vid Ramnerödsskolan. Trafiken kommer att kunna passera men trafikanter uppmanas till stor försiktighet och följa vägledningsskyltarna.

Arbetet beräknas vara klart omkring december. Mer information-->>

 

Tidsplan centrum

Klicka för att öppna pdf.

Ombyggnad av Kungsgatan

Start av ombyggnad av Kungsgatan delområde 1, från Västerlånggatan till Norra Drottninggatan har startats och kommer vara klart till sommaren.

Hela ombyggnaden av Kungsgatan som sträcker sig från Västerlånggatan till Kungstorget kommer att få nytt ytskikt. I och med avstängningarna i de olika etapperna och delområdena så kommer Kungsgatan att vara avstängd för fordonstrafik.

Preliminär tidsplan Kungsgatan

  • Delområde 1 – Västerlånggatan till Norra Drottninggatan och krysset vid Hallmans hörna. Startar i slutet av mars. Klart till sommaren.
  • Delområde 2 – Norra Drottninggatan till Kålgårdsbergsgatan. Startar i slutet av april. Uppehåll vecka 28, 29, 30 och 31. Klart slutet av september.
  • Delområde 3 – Kålgårdsbergsgatan till Trädgårdsgatan. Startar efter sommaren. Klart november.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

Mer information -->

 

Brattgatan 3

Avstängning av 14 kommunala parkeringsplatser och en körsträcka mellan parkeringsplatserna och kvarteret Eol 2 i samband med nybyggnation på fastighet Eol 2. Tidsperiod: 5 december 2016 - 30 november 2018.

Entreprenör och kontaktperson: NCC Sverige AB, Henrik Jonsson, 070-775 21 38

Lilla Norrgatan

Lilla Norrgatan är avstängd för byggnation av kvarteret Sundberg, som ligger i korsningen Västerlånggatan och Lagerbergsgatan. Bygget beräknas vara klart om cirka 2 år och kommer att påverka omkringliggande gator och parkeringar.

Entreprenör och kontaktperson: PEAB, Ulf Antonsson, 073-337 29 37.

Brattgatan

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00