Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Ombyggnad av Kungsgatan

Start av ombyggnad av Kungsgatan delområde 1, från Västerlånggatan till Norra Drottninggatan har startats och kommer vara klart till sommaren.

Hela ombyggnaden av Kungsgatan som sträcker sig från Västerlånggatan till Kungstorget kommer att få nytt ytskikt. I och med avstängningarna i de olika etapperna och delområdena så kommer Kungsgatan att vara avstängd för fordonstrafik.

Preliminär tidsplan Kungsgatan

  • Delområde 1 – Västerlånggatan till Norra Drottninggatan och krysset vid Hallmans hörna. Startar i slutet av mars. Klart till sommaren.
  • Delområde 2 – Norra Drottninggatan till Kålgårdsbergsgatan. Startar i slutet av april. Uppehåll vecka 28, 29, 30 och 31. Klart slutet av september.
  • Delområde 3 – Kålgårdsbergsgatan till Trädgårdsgatan. Startar efter sommaren. Klart november.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761

Mer information -->

 

Brattgatan

Avstängda parkeringsplatser, västra delen av Brattgatan den 20-29 juni.

Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla Energi, Daniel Korn, 0522-69 62 94.

  

Begränsad framkomlighet

  • Tavelgatan, delen från trafikljusen fram till korsningen Tavelgatan-Norgårdsvägen. Fräsning den 19 eller 20 juni, nattetid från ca kl. 20.00 samt asfaltering dagtid den 20 eller 21 juni.
  • Sörkällegatan, delen från bron nedanför Agneberg och fram till korsningen med Fyrmästaregatan. Arbetet sker under dagtid den 19 juni och eventuellt även den 20 juni.
  • Kasenabbeväggen – delen från korsning med Kurverödsleden fram till Benders område kommer fräsning att ske från onsdag v.26 och asfaltering v.27. Vid samtliga tre vägar som asfalteras kommer det att finnas flaggvakter på plats och tider och datum är preliminära då det är ett väderberoende arbete.

Kontaktperson: Uddevalla kommun, Peter Fridlund, 0522-696404

Brattgatan 3

Avstängning av 14 kommunala parkeringsplatser och en körsträcka mellan parkeringsplatserna och kvarteret Eol 2 i samband med nybyggnation på fastighet Eol 2. Tidsperiod: 5 december 2016 - 30 november 2018.

Entreprenör och kontaktperson: NCC Sverige AB, Henrik Jonsson, 070-775 21 38

Lilla Norrgatan

Lilla Norrgatan är avstängd för byggnation av kvarteret Sundberg, som ligger i korsningen Västerlånggatan och Lagerbergsgatan. Bygget beräknas vara klart om cirka 2 år och kommer att påverka omkringliggande gator och parkeringar.

Entreprenör och kontaktperson: PEAB, Ulf Antonsson, 073-337 29 37

 

 

 

Prenumerera på vägarbeten.

Tidsplan centrum

Klicka för att öppna pdf.

Brattgatan

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00