Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Aktuella vägarbeten

Avstängning av Tavlegatan, öster om korsning med Klockarevägen

Den 17 juni och framåt är del av Tavlegatan, öster om korsning vid Klockaregatan stängd för trafik på grund av VA-arbete. Omledning sker via Spinnrocksvägen. Det vill säga att Tavlegatan 5, 7, 9, 22 och 24 får sin in- och utfartsväg tillfälligt via Spinnrocksvägen.

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-63 89 21


Begränsad framkomlighet på grund av asfaltering

  • Irisvägen och Arödsvägen i Ljungskile planeras bli klart till den 6 juni.
  • Asfalts- och fräsarbete på Junogatan, delen från infart till ICA och till Junogatan 4, från den 8 till den 19 juni.

Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Anders Löfström, 0522-69 74 09

Garvaremyrsvägen stängs av

Den 3 juni kommer Garvaremyrsvägen att stängas av för all trafik, även för fotgängare. I höjd med bron över järnvägen ska en mur renoveras. Arbetet beräknas pågå under cirka en månad. Mer information »

Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Anders Löfström, 0522-69 74 09


Ombyggnad av Norra Drottninggatan

Arbetet pågår från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan. Under ombyggnationen kommer samtliga entréer till butiker, lokaler och bostäder vara tillgängliga. Transporter via Norra Drottninggatan kommer att vara mycket begränsade, leveranser kommer istället att ske vid intilliggande gator. Arbetet beräknas pågå från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan fram till december 2020.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

Hedegatan 35-42 stängd för genomfart

27 januari och framåt är Hedegatan stängd för genomfart pga. VA arbete. Reparationsarbetet kommer att ske Hedegatan 35-42. (Vägen är normalt avstängd för genomfart)

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-63 89 21

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00