Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar. Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten


Begränsad framkomlighet på Bartilsgatan och Norra Drottninggatan

Västvattens projekt är snart framme vid korsningen Bartilsgatan/Norra Drottninggatan och
all trafik från Bartilsgatan till Västerlånggatan kommer vara avstängd för genomfart under tiden arbetet pågår.
Det är även begränsad framkomlighet och vi uppmanar trafikanter att köra försiktigt i arbetsområdet.

Den 20 november till och med fredag den 1 december (vecka 47–48) genomförs de moment som har störst påverkan på framkomlighet och parkeringsmöjligheter i arbetsområdet.
Då utförs schaktarbeten i korsningen Norra Drottninggatan och Bartilsgatan samt över parkeringsyta vid Lotsarnas parkering. Lotsarnas parkering kommer från måndag den 20 november till och med fredag den 1 december (vecka 47–48) att vara helt avstängd för parkering. Parkering under denna period hänvisas till Kampenhof.

För mer information Centrum - Västvatten.se (vastvatten.se)

Förlängning av arbete på bron

Fortsatt arbete av bron vid Garvarmyren. Under arbetes gång är bron helt avstängd.

Planerad tid för renovering och avstängning

V.45 Bron asfalteras och broräcken monteras.

V.46  Nya kablar läggs i marken utmed Garvarmyrvägen upp till Hagarnevägen.

V.47 Vägarna om brons sidor asfalteras.

V.48-V49 Bron förses med grindar och snedställda nätrutor så kallade kastskydd som hindrad att människor inte kan krypa under vägräcket och komma i kontakt med järnvägens el-ledning.

V.49 Arbetet klart och vägen öppnas! 

Kontakt: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.

Bartilsgatan stängd

Bartilsgatan kommer att vara avstängd på grund av Västvattens VA arbete.
Detta innebär att trafik från Blomgatan kommer endast att kunna köra in och ut på Västerlånggatan och trafik till och från N. Drottninggatan endast från Lagerbergsgatan.
Tidplan: Start 18 september
Klart: 1 december
Kontakt: Västvatten, Carolina Soto, 0522-63 88 53
Nyhet: Vattenavstängning, Bartilsgatan (Korpen 8), Uddevalla - Västvatten.se (vastvatten.se)

Skafterödsvägen

Kommunen ska bygga en gång och cykelbana utmed Skafterödsvägens södra sida, mellan Konvaljvägen och Rosenvägen. En busshållplats i höjd med Rosenvägen kommer att tillgänglighetsanpassas, och en gångpassage skapas med en refug i vägens mitt. Övergångsstället i höjd med Konvaljvägen kommer att göras säkrare för fotgängare och förses med en refug i vägens mitt. De två väghalvorna får var sin upphöjd fartdämpande kudde av betong. Nedsatt framkomlighet för biltrafik. Endast en fil kommer att hållas öppen för trafik under entreprenadtiden.

Tidplan: Start vecka 33 till cirka april 2024.
Klart: April 2024
Kontakt: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.

Edingsvägen, rimnersområdet - avstängd

Delar av Edingsvägen kommer rivas och byggas om med start vecka 32. Gatan stängs av helt från trafik. Trafiken leds om till annan väg och det kommer att vara skyltat. Ny gång och cykelväg kommer byggas på norra sidan. Lilla cirkulationen kommer försvinna och Rimnersgatan kommer bli gågata. Parkeringen kommer flyttas från södra sidan till norra sidan så den ligger i anslutning till simhallens nya parkering. Ny infart för parkering samt hämta/lämna kommer byggas mitt på sträckan. Ny upphöjd gång och cykelpassage kommer byggas strax öster om gång och cykeltunneln under väg 44. En bussficka kommer byggas strax öster om infarten mot Rimnersgatan på norra sidan.

Tidplan: Augusti (vecka 32) 2023 till maj 2024
Klart: Maj 2024
Kontakt: Uddevalla kommun, projektledare Cecilia Wahlskog. 0522- 69 73 18.
Nyhet: Parkering och infart till Rimnersområdet>>

Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan- grävarbete pågår

Vatten och avlopp grävs om i området runt Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan. För uppdateringar om vägavstängningar prenumerera på Västvattens projektsida. Under 2024-2025 kommer kommunen att arbeta med gatubeläggning i området.

Kontakt: Västvatten
Klart: 2025
Läs mer
:
Västvattens projektsida - vad som är på gång just nu>>
Avstängningen är en del av ett större projekt, Norra Drottninggatan Etapp 2>>

Lotshagen - parkeringsplatser stängs av

Under sommaren kommer en del av Lotshagens parkeringsplats på Norra Drottninggatan beröras av en byggetablering. Ett 15-tal parkeringsplatser stängs av. Trafikverket kommer utföra ett renoveringsarbete i järnvägstunnlar på olika platser i kommunen och tunneln i anslutning till Lotshagen är en av dem.

Klart: Arbetet beräknas pågå till och med mars 2024.
Kontakt: Trafikverket
Nyhet: Avstängda parkeringsplatser för järnvägsarbete>>

 

 

 

 


Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Vanliga frågor och svar

Förslag på sidor