Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Vägavstängning v 675, Ulvesund

Från den 30 november kommer endast ett körfält närmast vattnet vara öppet och regleras med trafikljus. Detta på grund av stora kross och sprickzoner i berget har gjort att trafikverket måste använda en mer omfattande och tidsödande arbetsmetod för att förankra och säkra bergöverhänget. Det innebär att arbetet blir kraftigt försenade och kommer att färdigställas under februari–mars 2019. Trafikverkets hemsida » 
__________________________________________________________________________________________

Begränsad framkomlighet på Fasserödsvägen och Sigelhultsvägen

Återställning med asfalt kommer att ske på Fasserödsvägen vid Diamantvägen samt på Sigelhultsvägen 20 den 14/2 till den 14/3. Det kommer att vara begränsad framkomlighet med ett körfält öppet åt gången. Flaggvakter kommer att finnas på plats.

Entreprenör och kontaktperson: NCC, Johan Åkeson, 0702-287881

___________________________________________________________

Viss påverkan och avstängning i samband omläggning av VA-ledningar vid Walkesborgsbadet

Arbetena kommer starta vid ”tornhusets” parkering och fortsatta mot Göteborgsvägen. Det medför att viss påverkan på vägar, korsningar samt GC-bana drabbas. Parkeringen vid tornhuset är redan nu avstängd samt GC-banan mellan Junogatan och Walkeskroken.

Från 21 januari kl 7.00 kommer även korsningen Asplundsgatan/Walkeskroken stängas av helt för trafik till mitten av mars. Infarten till Walkesborgsbadets parkering från Asplundsgatan kommer påverkas. Mest som korsande byggtrafik men även den infarten kommer stängas av helt längre fram i vår.  
Arbetet utförs vardagar mellan kl 6.45 – 16.00 och kommer pågå fram till sommaren 2019. 

Entreprenör och kontaktperson: Peab Anläggning AB, Platschef Magnus Sjödin, 0725-33 79 75
 ________________________________________________________________________________________

Lilla Norrgatan

Lilla Norrgatan är avstängd för byggnation av kvarteret Sundberg, som ligger i korsningen Västerlånggatan och Lagerbergsgatan. Bygget beräknas vara klart under 2019 och kommer att påverka omkringliggande gator och parkeringar.

Entreprenör och kontaktperson: PEAB, Ulf Antonsson, 073-337 29 37.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00