Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar. Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Bron är helt avstängd för både trafik, gående och ,cyklister under tiden som bron renoveras. Alternativ väg omleds med orange skyltning.

Tidplan: v. 15-24
Kontakt: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-697409.

Under v.16-23 kommer hållplats Kurveröds centrum tillgänglighetsanpassas. Södergående Läge A, utformas som en körbanehållplast och för norrgående Läge B som en fickhållplats.
Begränsad framkomlighet med ett körfält förbi arbetsområdet.

Tidplan: 15 april-7 juni.
Kontakt: Arbetet kommer att utföras av Markygg. Kontaktperson är Stefan Svenningsson, 073-9171761.
Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-697409.

Plattsättning på västra sidan av Kålgårdsbergsgatan kommer att ske under v. 14-17 och motsvarande sida, östra sidan kommer plattsättning ske v. 18-21.
Avslutningsvis stensättning under v. 22-26

Klart: Arbetet beräknas pågå till och med 28 juni 2024.
Kontakt: Uddevalla kommun, Projektledare, Anders Löfström, 0522-697409 eller Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761

Under tiden som gång- och cykelväg byggs så kommer Alemyrsvägen vara avstängd för fordonstrafik.
Omledning sker med orange hänvisning.

Tidplan: Start 4 mars
Klart: 31 maj
Kontakt: Uddevalla kommun, Projektledare, Anders Löfström, 0522-697409 eller Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761

Nyhet: Ny trafiksäker gång- och cykelväg i Hogstorp

Det byggs på Edingsvägen och vägen är avstäng för trafik. Trafiken leds om till annan väg och med omledningsskyltar.

Ny gång och cykelväg byggs på norra sidan. Lilla cirkulationen tas bort och Rimnersgatan blir en gågata. Parkeringen flyttas från södra sidan till norra sidan så den blir i anslutning till simhallens nya parkering. Ny infart för parkering samt hämta/lämna byggs mitt på sträckan.
Ny upphöjd gång och cykelpassage byggs strax öster om gång och cykeltunneln under väg 44. En bussficka bygga strax öster om infarten mot Rimnersgatan på norra sidan.

Tidplan: Augusti (vecka 32) 2023 till maj 2024
Klart: Maj 2024

Vatten och avlopp grävs om i området runt Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan. För uppdateringar om vägavstängningar prenumerera på Västvattens projektsida. Under 2024-2025 kommer kommunen att arbeta med gatubeläggning i området.

Etapp 2 av 3 sker nu på Norra Drottninggatan, delen mellan Lilla Norrgatan och Norrtullsgatn. Infarten till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan kommer att vara öppen för korttidsparkering och vändplan. Norrtullsgatan och Bartilsgatan är öppna för infart och endast utfart via Bartilsgatan.

Trottoarer längs med Norra Drottninggatan och etapp 2 kommer att vara öppna för gående.
Lotsarnas parkering är öppen för allmän parkering och Fredborgs parkering endast för hyresgäster med platser tilldelade av Skanska.

Ny information om etapp 3 kommer innan arbetet startar upp.

Tidplan: Start vecka 4 till cirka april 2024.
Kontakt: Västvatten, Projektledare Carolina Soto, 0522-69 88 53
Hela projektet klart: 2025

Läs mer:
Västvattens projektsida - vad som är på gång just nu
Avstängningen är en del av ett större projekt, Norra Drottninggatan

Ett 15-tal parkeringsplatser på Loshagen har snart varit stängda i ett år på grund av en byggetablering. Trafikverket utför ett renoveringsarbete i järnvägstunnlar på olika platser i kommunen och tunneln i anslutning till Lotshagen är en av dem.

Klart: Arbetet beräknas pågå till hösten 2024.
Kontakt: Trafikverket

Nyhet: Avstängda parkeringsplatser för järnvägsarbete

 


Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor