Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Sörkällegatan avstängd

Sörkällegatan stängs den 10 januari för all genomfartstrafik till slutet av september, endast boende kan passera. Gatan kommer att hållas öppen för gående och cyklister.

En ny gång- och cykelväg ska byggas längs Sörkällegatan, från korsningen vid Parkgatan/Kappellevägen fram till korsningen vid Asplundsgatan.

Arbetet med gång- och cykelvägen längs Sörkällegatan genomförs i tre etapper, och den första etappen omfattar sträckan mellan Parkgatan/Kappellevägen och Hålgjutegatan.

Mer information finns att läsa här

Kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761.
Uddevalla kommun, Edvard Hansson, 0522-697732.

 


Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00