Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på vägarbeten.

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan

Arkologisk förundersökning planeras påbörjas, beroende av vädret, måndag den 19 på Kungsgatan, delen mellan Trädgårdsgatan och Torggatan.  Tre mindre schakt kommer att grävas och en del av gatan kommer vara avstängd. Detta innebär begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas ta ca 5 dagar.

Mer information -->

Brattgatan 3

Avstängning av 14 kommunala parkeringsplatser och en körsträcka mellan parkeringssplatserna och kvarteret Eol 2 i samband med nybyggnation på fastighet Eol 2. Tidsperiod: 5 december 2016 - 30 november 2018.

Entreprenör och kontaktperson: NCC Sverige AB, Henrik Jonsson, 070-775 21 38

Lilla Norrgatan

Lilla Norrgatan är avstängd för byggnation av kvarterat Sundberg, som ligger i korsningen Västerlånggatan och Lagerbergsgatan. Bygget beräknas vara klart om cirka 2 år och kommer att påverka omkringliggande gator och parkeringar.

Entreprenör och kontaktperson: PEAB, Ulf Antonsson, 073-337 29 37

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00