Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Tunnelarbete från 29 mars - 7 juli 2019

Tunnlarna stänger växelvis. Arbete startar i tunnel 1 och 2, då dubbelriktas trafiken genom tunnel 3 och 4. Runt 20 maj växlar arbetet över till tunnel 3 och 4 och då dubbelriktas trafiken genom tunnel 1 och 2. Mer information på Trafikverkets hemsida »

___________________________________________________

Boxhultsvägen avstängd den 17-18 juni samt utfarten från Fasseröd den 17-19 juni.

Den 17-19 juni påverkas fordonstrafiken på Boxhultsvägen och Fasserödsvägen av asfalteringsarbete och linjemålning kring rondellen vid Ramnerödsskolan.

Boxhultsvägen är avstängd måndag 17 juni mellan klockan 19.00 – 06.00 för asfaltering och tisdag 18 juni mellan klockan 19.00 – 06.00 för målning av trafiklinjer och övergångsställen. Kvällen och natten onsdag 19 juni påverkas endast om arbetet inte går att utföra på tisdagen på grund av regn.

Utfarten från Fasseröd kommer att vara avstängd 17-19 juni även dagtid.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61.
__________________________________________________________________________________________
Walkeskroken/Asplundsgatan stängs delvis

Måndag den 3 juni kommer korsningen Walkeskroken/Asplundsgatan delvis stängas av pga inkopplingar av Västvattens nya dagvattenledning som ersätter den gamla som kommer rivas.
Infarten igenom parkeringsplatsen är öppen för trafik.
Omläggning av VA-ledningar vid Walkesborgsbadet kommer pågå fram till sommaren 2019.

Entreprenör och kontaktperson: Peab Anläggning AB, Magnus Sjödin, 0725-33 79 75

________________________________________________________________________________________

Murkelvägen stängs av för genomfartstrafik

Den 29 maj till och med november 2019 kommer Murkelvägen stängas av för genomfartstrafik på grund av vatten och avloppsledningar som ska bytas ut.

Ringledning sker via Champinjonstigen/Musseronstigen.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Martin Utberg, 070-438 20 18

__________________________________________________________________________________________

Avstängning av korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan

Från måndag 15 april kommer korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan att stängas av på grund av arbete med nya VA-ledningar. Trafiken i det södergående körfältet på Göteborgsvägen stängs av helt och det norrgående körfältet blir dubbelriktat. Arbete kommer pågå fram till sommaren. Mer information »
Entreprenör och kontaktperson: Peab Anläggning AB, Magnus Sjödin, telefon 0725-33 79 75

__________________________________________________________________________________________

Viss påverkan och avstängning i samband omläggning av VA-ledningar vid Walkesborgsbadet

Arbetena kommer starta vid ”tornhusets” parkering och fortsatta mot Göteborgsvägen. Det medför att viss påverkan på vägar, korsningar samt GC-bana drabbas. Parkeringen vid tornhuset är redan nu avstängd samt GC-banan mellan Junogatan och Walkeskroken.

Från 21 januari kl 7.00 kommer även korsningen Asplundsgatan/Walkeskroken stängas av helt för trafik till mitten av mars. Infarten till Walkesborgsbadets parkering från Asplundsgatan kommer påverkas. Mest som korsande byggtrafik men även den infarten kommer stängas av helt längre fram i vår.  
Arbetet utförs vardagar mellan kl 6.45 – 16.00 och kommer pågå fram till sommaren 2019. 

Entreprenör och kontaktperson: PEAB Anläggning AB, Magnus Sjödin, 0725-33 79 75


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00