Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Aktuella vägarbeten

Karta på avstängning

Kapellevägen avstängd

Från den 15 september och framåt är Kapellevägen avstängd för genomfart på grund av VA arbeten. Reparationsarbetet kommer att ske vid Kapellevägen 14.

Omledning sker via Göteborgsvägen. (Kristinebergsvägen kommer att stängas för genomfart med undantag av tunga fordon som ska till den nedre delen av Kapelle)

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-63 89 21.

En del av körfältet avstängt på 44:an vid Hedegärdebron

Fr.o.m. måndag morgon 28/9 stängs en del av ett körfältet av på 44:an, under Hedegärdebron i centrala Uddevalla.

Trafiken omdirigeras inte, utan alla ska kunna ta sig fram samma väg som vanligt. Dock finns det förstås risk för köbildning vid vissa tidpunkter.

Anledningen är en vattenläcka som ska lagas (ingen är utan vatten).

I bästa fall tar arbetet inte mer än en dag, men är det mer komplicerat kan det ta tre-fyra dagar.

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Christer Backelin, 0522-63 89 36.

Skolgatan avstängd

Skolgatan, vid järnvägsövergången kommer att vara avstängd from den 28/9-2/10. Omledning kommer att ske via Erik Dahlbergsgatan, Linnebygatan och Fredriksbergsgatan.
Entreprenör: Svevia.

Renovering av broar på Fjällvägen och Myråsvägen.

I slutet av september och till november kommer det att vara enfiligt och nedsatt framkomlighet när dessa två broar på Fjällvägen och Myårsvägen kommer att renoveras.
Mer information om renovering av broar och tunnlar -->>
Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Anders Löftström, 0522-69 74 09.

Korsningen vid Edingsvägen/Erik Dahlbergsgatan stängs av

Korsningen ska byggas om och stängs av för all fordonstrafik vecka 36-48. Ny gång- och cykelväg ska byggas, beläggning och trafikljus ska bytas ut. Gående och cyklister kan ta sig igenom arbetsområdet. Mer information om avstängningen »

Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Cecilia Wahlskog, 0522-69 73 18.

Ombyggnad av Norra Drottninggatan

Arbetet pågår från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan. Under ombyggnationen kommer samtliga entréer till butiker, lokaler och bostäder vara tillgängliga. Transporter via Norra Drottninggatan kommer att vara mycket begränsade, leveranser kommer istället att ske vid intilliggande gator. Arbetet beräknas pågå från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan fram till december 2020.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00