Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Busshållplatser byggs om på Boxhultsvägen

Fyra busshållplatser kommer att tillgänglighetsanpassas på Boxhultsvägen med start den 4 oktober och planeras bli klart i mitten av november. Arbetet påbörjas med de två busshållplatserna på den östra sidan av Boxhultsvägen vid Ramneröd och Unneröd följt av västra sidan. Det kommer att finnas provisoriska busshållplatser under tiden.
Under byggnationen kommer det vara begränsad framkomlighet.
Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761

Ådalsvägen och del av Tureborgsvägen är avstängd för genomfart

Från den 24/9 är Ådalsvägen - Tureborgsvägen avstängd för genomfart pga. VA arbeten. (Nytt utskick kommer när vägen är öppnad.)

Reparationsarbetet kommer att ske från Ådalsgatan 8 till Tureborgsvägen 1. Delen mellan Helgonabacken och Harrstigen.

Kvällar, nätter samt helger kommer gatan vara öppen för trafik med buss och räddningsfordon.

Omledning sker via Sigelhultsvägen.
Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-63 89 21.

Broar och busshållplatser byggs om på Västanvindsvägen

Ett omfattande vägarbete inleds på Västanvindsvägen med anledning av att broarna över två gång- och cykelvägstunnlar ska renoveras och två busshållplatser ska byggas om.

I samband med ombyggnaden så stängs östra delen av Västanvindsvägen av helt för all trafik utom bussar, och de båda gång- och cykelvägstunnlarna från den 4-5 augusti fram till november.

  • Spårviddshinder kommer att placeras ut, vilket innebär att biltrafik inte kan passera. Övrig trafik kommer att hänvisas till Lelångevägen alternativt Rv44 för att kunna köra in till Skogslyckan/Unneröd via Kurverödsleden.
  • Gång- och cykelvägstunneln mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan stängs av. Detsamma gäller gång- och cykelvägstunneln längst i öster på Västanvindsvägen, som också stängs av. Gående och cyklister hänvisas till närliggande övergångsställen.
  • Biltrafik hänvisas till ett körfält vid renoveringen av bron, belägen mellan Bäve kyrka och Unnerödsskolan.

Mer information: Broar och busshållplatser byggs om


Entreprenör och kontaktperson:
Uddevalla kommun, Byggledare Anders Löfström, 0522-697409

 

 

Kungsgatan avstängd

Under v4 påbörjas rivningar av bef ytsikt och kabelschakter. Då stängs Kungsgatan för fordonstrafik, delen mellan Sillgatan och Östergatan. Gångtrafik kommer att kunna passera förbi arbetsområdet.

Kungsgatan och Sillgatan kommer att vara avstängd under en längre tid för fordonstrafik under tiden:

Etapp 1. Kungsgatan, delen mellan Östergatan och Sillgatan är avstängd under tiden januari - april,

Etapp 2. Kungsgatan, delen mellan Östergatan och Torggatan är avstängd prel. från 1 april.

Etapp 3. Sillgatan avstängd först efter semesterperioden.

Kungsgatan Östra kommer att få samma utseende som idag är på Kungsgatan från Kungstorget och till Västerlånggatan.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761
Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00