Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Vägavstängning v 675, Ulvesund

Från den 30 november kommer endast ett körfält närmast vattnet vara öppet och regleras med trafikljus. Detta på grund av stora kross och sprickzoner i berget har gjort att trafikverket måste använda en mer omfattande och tidsödande arbetsmetod för att förankra och säkra bergöverhänget. Det innebär att arbetet blir kraftigt försenade och kommer att färdigställas under februari–mars 2019. Trafikverkets hemsida » 

Begränsad framkomlighet vid rondellbygge vid Ramnerödsskolan

Etapp 1 börjar nu bli klar med rondellarbetet i korsningen mellan Boxhultsvägen och Fasserödsvägen, vid Ramnerödsskolan. Under vecka 44 påbörjas etapp 2 vilket innebär att Fasserödsvägen kommer att stängas för in- och utfart till Boxhultsvägen.

Följ de oranga hänvisningsskyltar som leder via Fasserödsvägen-Musikvägen-Fjällvägen. Vid rondellbygget kommer en fil att vara avstängd och trafiken kommer att styras med trafikljus.

Arbetet beräknas vara klart omkring december.

Mer information »

__________________________________________________________________________________________

Brattgatan 3

Avstängning av 14 kommunala parkeringsplatser och en körsträcka mellan parkeringsplatserna och kvarteret Eol 2 i samband med nybyggnation på fastighet Eol 2. Tidsperiod: 5 december 2016 - 30 november 2018.

Entreprenör och kontaktperson: NCC Sverige AB, Henrik Jonsson, 070-775 21 38

__________________________________________________________________________________________

Tidsplan centrum

Klicka för att öppna pdf.

Ombyggnad av Kungsgatan

Start av ombyggnad av Kungsgatan delområde 1, från Västerlånggatan till Norra Drottninggatan har startats och kommer vara klart till sommaren.

Hela ombyggnaden av Kungsgatan som sträcker sig från Västerlånggatan till Kungstorget kommer att få nytt ytskikt. I och med avstängningarna i de olika etapperna och delområdena så kommer Kungsgatan att vara avstängd för fordonstrafik.

Preliminär tidsplan Kungsgatan

  • Delområde 1 – Västerlånggatan till Norra Drottninggatan och krysset vid Hallmans hörna. Startar i slutet av mars. Klart till sommaren.
  • Delområde 2 – Norra Drottninggatan till Kålgårdsbergsgatan. Startar i slutet av april. Klart slutet av september.
  • Delområde 3 – Kålgårdsbergsgatan till Trädgårdsgatan. Startar efter sommaren. Klart november.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

Mer information -->

__________________________________________________________________________________________ 

Lilla Norrgatan

Lilla Norrgatan är avstängd för byggnation av kvarteret Sundberg, som ligger i korsningen Västerlånggatan och Lagerbergsgatan. Bygget beräknas vara klart om cirka 2 år och kommer att påverka omkringliggande gator och parkeringar.

Entreprenör och kontaktperson: PEAB, Ulf Antonsson, 073-337 29 37.

Brattgatan

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00