Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Aktuella vägarbeten

__________________________________________________________________________________________

Begränsad framkomlighet på Granvägen och Furuvägen

Nya VA-ledningar kommer att läggas till två fastigheter på Furuvägen och därför blir det begränsad framkomlighet. Väg stängs från ena eller andra hållet vid schaktning med hänvisning runt så att boende har framkomlighet.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av februari.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 0739-171761

__________________________________________________________________________________________


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00