Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Aktuella vägarbeten

Korsningen vid Lagerbergsgatan-Norra Drottninggatan kommer att vara helt avstängd

Måndag 9 mars kommer korsningen vid Lagerbergsgatan-Norra Drottninggatan att stängas av för trafik. Detta på grund av byte av vatten-, avlopp- och dagvattensledningar i korsningen. Det är en fortsättning av det arbete som nu pågår vid Norra Drottninggatan.

Arkeologer kommer också vara med vid schakt för att se vad som kan finnas i marken och vara av intresse.

Arbetet pågår fram till april/maj. Trafiken hänvisas till Asplunsgatan.

Mer information »

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

_________________________________________________________________________________________

Ombyggnad av Norra Drottninggatan

Arbetet pågår från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan. Under ombyggnationen kommer samtliga entréer till butiker, lokaler och bostäder vara tillgängliga. Transporter via Norra Drottninggatan kommer att vara mycket begränsade, leveranser kommer istället att ske vid intilliggande gator. Arbetet beräknas pågå från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan fram till december 2020. Mer information »

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

_________________________________________________________________________________________

Hedegatan 35-42 stängd för genomfart

27/1 och framåt är Hedegatan stängd för genomfart pga. VA arbete. Reparationsarbetet kommer att ske Hedegatan 35-42. (Vägen är normalt avstängd för genomfart)

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-63 89 21

_________________________________________________________________________________________

Västra delen av Lagerbergsgatan stängs av

Måndag 27 januari stängs Lagerbergsgatan av för ombyggnad. Avstängningen sträcker sig från rondellen på Västerlånggatan till korsningen vid Norra Drottninggatan. Alla kommer att komma fram till sina fastigheter och verksamheter genom att följa orange skylthänvisning. Mer information »
Arbetet beräknas pågå fram till sommarsemestern.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00