Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Tunnelarbete från 29 mars - 7 juli 2019

Tunnlarna stänger växelvis. Arbete startar i tunnel 1 och 2, då dubbelriktas trafiken genom tunnel 3 och 4. Runt 20 maj växlar arbetet över till tunnel 3 och 4 och då dubbelriktas trafiken genom tunnel 1 och 2. Mer information på Trafikverkets hemsida »

___________________________________________________

Begränsad framkomlighet på Erik Dahlbergsgatan pga. VA arbete.

Den 23/4 – 26/4 är det reparations arbete mellan korsningen till Edingsvägen och Fredriksbergsgatan, (vid Erik Dahlbergsgatan 38) med begränsad framlighet men med ett körfält öppet. Reglering sker med trafikljus.

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten AB, Jörgen Wester, 0522-638921

__________________________________________________________________________________________

 

Avstängning Bävebäcksgatan

Start den tisdag den 23 april och cirka två veckor framåt kommer det vara helt avstängt på Bävebäcksgatan, delen mellan Brattgatan och Strömstadsvägen på grund av saneringsarbete.
Entreprenör och kontaktperson: Spimfab, Morgan Gustavsson, 0705-427384

__________________________________________________________________________________________

Avstängning av korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan

Från måndag 15 april kommer korsningen Göteborgsvägen/Asplundsgatan att stängas av på grund av arbete med nya VA-ledningar. Trafiken i det södergående körfältet på Göteborgsvägen stängs av helt och det norrgående körfältet blir dubbelriktat. Arbete kommer pågå fram till sommaren. Mer information »
Entreprenör och kontaktperson: Peab Anläggning AB, Magnus Sjödin, telefon 0725-33 79 75

__________________________________________________________________________________________

Begränsad framkomlighet på Äsperöd

Under v16 kommer asfaltsarbete ske på Gräsholmsvägen, Hultebacken, Hultestigen och Bäckslänten samt gång- och cykelvägen delen Bäcksläten och Sigelhultsvägen.
Ev. kommer flaggvakter att vara på plats som reglerar trafiken.
Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Peter Fridlund, 0522-69 64 04

___________________________________________________________

Arendalsvägen

Arendalsvägen kommer att vara helt avstängd delen Arendalsvägen-Tunnelvägen den 11/4-12/4 kl. 08:00-14:00 på grund av underhållsarbete av järnvägsbron.
Orange vägvisning finns för alternativ väg.
Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Staffan Olofsson, 0522-69 63 29

__________________________________________________________________________________________

Trädgårdsgatan stängd

Trädgårdsgatan, delen mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan, är helt stängd för trafik under minst tre veckors tid. Även södra delen av Kungsgtorget är avstängd till och med april.
Mer information om slutförandet av Kungsgatan och Kungstorget.
Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Projektledare Niklas Karlsson,
0522-69 63 33.
__________________________________________________________________________________________

Viss påverkan och avstängning i samband omläggning av VA-ledningar vid Walkesborgsbadet

Arbetena kommer starta vid ”tornhusets” parkering och fortsatta mot Göteborgsvägen. Det medför att viss påverkan på vägar, korsningar samt GC-bana drabbas. Parkeringen vid tornhuset är redan nu avstängd samt GC-banan mellan Junogatan och Walkeskroken.

Från 21 januari kl 7.00 kommer även korsningen Asplundsgatan/Walkeskroken stängas av helt för trafik till mitten av mars. Infarten till Walkesborgsbadets parkering från Asplundsgatan kommer påverkas. Mest som korsande byggtrafik men även den infarten kommer stängas av helt längre fram i vår.  
Arbetet utförs vardagar mellan kl 6.45 – 16.00 och kommer pågå fram till sommaren 2019. 

Entreprenör och kontaktperson: PEAB Anläggning AB, Magnus Sjödin, 0725-33 79 75
_________________________________________________________________________________________

Lilla Norrgatan

Lilla Norrgatan är avstängd för byggnation av kvarteret Sundberg, som ligger i korsningen Västerlånggatan och Lagerbergsgatan. Bygget beräknas vara klart under 2019 och kommer att påverka omkringliggande gator och parkeringar.

Entreprenör och kontaktperson: PEAB, Ulf Antonsson, 073-337 29 37.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00