Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Begränsad framkomlighet på Vällebergsvägen, från norra infarten till Ljungskile fram till Järnvägsstation

En ny gång- och cykelväg kommer att byggas utmed Vällebergsvägen i Ljungskile.
Det kommer under tiden att vara begränsad framkomlighet på Vällebersvägen, från norra infarten till Ljungskile fram till Järnvägsstation.

Arbetet startar v 34, måndag den 19/8 och beräknas vara klart senast v 44, 31/10.

Vid några tillfällen kommer även vägen behövas stängas av för genomfartstrafik på grund av att 3st nya dagvattenbrunnar ska sättas i gatan.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61 alt. Uddevalla kommun, Edvard Hansson, 0522-69 77 32.
__________________________________________________________________________________________

Avstäning av Bävebäcksgatan

Bävebäcksgatan, delen mellan Brattgatan och Strömstadsvägen stängs av den 19 augusti kl. 09:00 till den 21 augusti kl. 16:00.

Övergångsstället ska återställas samt justering av kantstenen.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61

__________________________________________________________________________________________

Begränsad framkomlighet

St. Nygatan - kommer förarbeten inför asfaltering att påbörjas, fräsning samt plattsättning av gångbanan att ske den 8/8.
Begränsad framkomlighet, regleras med flaggvakter. I mån av väder är planeringen att asfaltera veckan därpå.

Björkvägen/Videvägen, Ljungskile – kommer förarbeten påbörjas för asfaltering under v.33-35. Framkomligheten kommer vara begränsad. Här kommer det inte att finnas flaggvakter, utan enbart skyltar.

Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, Anders Löfström, Gatuingenjör, 0522-697409

________________________________________________________________________________________

Murkelvägen stängs av för genomfartstrafik

Den 29 maj till och med november 2019 kommer Murkelvägen stängas av för genomfartstrafik på grund av vatten och avloppsledningar som ska bytas ut.

Ringledning sker via Champinjonstigen/Musseronstigen.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Martin Utberg, 070-438 20 18

__________________________________________________________________________________________


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00