Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Skansgatan avstängd för trafik

Skansgatan stängs av för fordonstrafik vid pågående arbete med nytt vatten och avlopp i gång och cykelbana på södra sidan av Strömstadsvägen.
Avstängningen gäller den 1 januari till och med 21 februari.

Trafiken på Strömstadsvägen kommer inte att bli påverkad.

Ny infart kommer att göras ca 100 m västerut på Strömstadsvägen och över grusplanen (tidigare El-Väst) in på Skansgatan.

Omledning av trafik till Skansgatan sker med orange hänvisning.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61.

 

Västgötavägen tidvis avstängd

Västgötavägen, vid korsningen med Exercisvägen kommer tidvis vara avstängd på grund av bergsprängning intill Västgötavägen, öster om Exercisvägen. Vid sprängningen kommer Västgötavägen då att vara helt avstängd.

Sprängningsarbetet startar den 25 januari till den 6 februari. Sprängning sker mellan kl. 09-14 med 5 minuters avstängningsintervaller.

Entreprenör och kontaktperson: Serneke, Leif Isaksson, 070-5187110

Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00