Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Nordanvindsvägen vid Sandersdalsskolan kommer att avstängd

Den 6-8 april och ev. den 9 april kommer Nordanvindsvägen i höjd med Sandersdalsskolan att vara avstängd för busstrafik. Vid busshållplatsen ska ett nytt spårviddshinder anläggas. Gång- och cykeltrafik påverkas ej. Ingen framkomlighet för räddningstjänst.

Entreprenör och kontaktperson: NCC, Sofia Andersson, 070-0207356

 

Hallbergsgatan och Spelmansgatan avstängd

Hallbergsgatan och Spelmansgatan är avstängd från 1 mars och ev. till den 16 april.
Detta på grund av att större arbetsfordon behöver komma till och från fastigheten som byggs på Spelmansgatan.

Entreprenör och kontaktperson: Bygglogik, Daniel Selander, 070-2243484


Kungsgatan avstängd

Under v4 påbörjas rivningar av bef ytsikt och kabelschakter. Då stängs Kungsgatan för fordonstrafik, delen mellan Sillgatan och Östergatan. Gångtrafik kommer att kunna passera förbi arbetsområdet.

Kungsgatan och Sillgatan kommer att vara avstängd under en längre tid för fordonstrafik under tiden:

Etapp 1. Kungsgatan, delen mellan Östergatan och Sillgatan är avstängd under tiden januari - april,

Etapp 2. Kungsgatan, delen mellan Östergatan och Torggatan är avstängd prel. från 1 april.

Etapp 3. Sillgatan avstängd först efter semesterperioden.

Kungsgatan Östra kommer att få samma utseende som idag är på Kungsgatan från Kungstorget och till Västerlånggatan.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-9171761


Timmermansgatan avstängd

V11-14, schaktarbete för vatten i Timmermansgatan.

Denna etapp innebär störningar i trafiken och Timmermansgatan kommer vara stängd för genomfart.

Schaktarbete sker på Timmermansgatan, delen mellan Matrosvägen och Anders Knapes väg med begränsad framkomlighet till Timmermansgatan 14 -22.

Begränsad framkomlighet på Anders Knapes väg

V15-18, sker schaktarbete för vatten i Anders Knapes väg samt reliningar Anders Knapes väg och Timmermangsgatan.

Denna etapp innebär störningar i trafiken. Anders Knapes väg hålls öppen men med begränsad framkomlighet.

Schakt bedrivs i västlig riktning från Anders knapes väg 26, delen mellan Studievägen och Nordens väg.

Reliningsarbeten: Arbeten utförs i brunnar längs hela sträckan Timmermansagatan 14 – Anders Knapes väg 34.

V19-20, sker återställning av gata. Detta innebär justering för asfalt, kantsten och trottoar kommer byggas, det kommer även byggas en ny busshållplats till skolbussen som trafikeras till Sommarhemsskolan.

Entreprenör och kontaktperson: Skanska Sverige AB, Jesper Pedersen, 010-4491731.


Västgötavägen tidvis avstängd

Västgötavägen, vid korsningen med Exercisvägen kommer tidvis vara avstängd på grund av bergsprängning intill Västgötavägen, öster om Exercisvägen. Vid sprängningen kommer Västgötavägen då att vara helt avstängd.

Sprängningsarbetet startar den 25 januari. Sprängning sker mellan kl. 09-14 med 5 minuters avstängningsintervaller.

Entreprenör och kontaktperson: Serneke, Leif Isaksson, 070-5187110

Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00