Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar.

-Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten


Skalbanksvägen stängd för genomfart

Den 7-14 oktober är Skalbanksvägen stängd för genomfart pga. VA arbete.
Reparations arbetet kommer att ske vid Skalbanksvägen 6.

Omledning sker via industriområdet öster om skalbanksvägen. Se bifogad fil>>

Entreprenör och kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-638921

_________________________________________________________________________________________

Garvaremyrsvägen avstängd

Garvaremyrsvägen kommer att vara avstängd för fordonstrafik från järnvägsbron fram till Hagarnevägen. Det kommer även vara begränsad framkomlighet för gående och cyklister. Arbetet med att byta ut vägräcket kommer beräknas att pågå fram till den 25 oktober.
Entreprenör och kontaktperson: Uddevalla kommun, Staffan Olofsson, 0522-69 63 29.

__________________________________________________________________________________________

Avstängd bro på Fyrkvägen

Bron på Fyrkvägen i korsning med Dalabergsleden ska renoveras och kommer under tiden att vara avstängd för all trafik. Trafiken kommer att ledas om på cykelvägen mot norr, parallellt med Dalabergsleden cirka 100 m innan man kör ut på Dalabergsleden.

Arbetet påbörjas under v.38 och kommer att pågå fram till v.44.

Entreprenör och kontaktperson: DAB Dan Aronsson, 070 – 967 88 03 alt. Uddevalla kommun, Anders Löfström, 0522-69 74 09

_________________________________________________________________________________________

Begränsad framkomlighet på del av Asplundsgatan

Asplundsgatan, delen mellan Sörkällegatan och Sankt Mikaelsgatan stängs delvis av på grund av vägförstärkning.

Ett körfält kommer att vara avstängt och trafiken kommer att styras med vakt på dagtid under arbetsveckan och för övrig tid med trafikljus. Gångvägen kommer inte att påverkas.

Arbetet påbörjas måndag den 2/9 och kommer att pågå i 3-4 veckor.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61 alt. Uddevalla kommun, Anders Löfström, 0522-69 74 09.

____________________________________________________________

Begränsad framkomlighet på Vällebergsvägen, från norra infarten till Ljungskile fram till Järnvägsstation

En ny gång- och cykelväg kommer att byggas utmed Vällebergsvägen i Ljungskile.
Det kommer under tiden att vara begränsad framkomlighet på Vällebersvägen, från norra infarten till Ljungskile fram till Järnvägsstation.

Arbetet startar v 34, måndag den 19/8 och beräknas vara klart senast v 44, 31/10.

Vid några tillfällen kommer även vägen behövas stängas av för genomfartstrafik på grund av att 3st nya dagvattenbrunnar ska sättas i gatan.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Stefan Svenningsson, 073-917 17 61 alt. Uddevalla kommun, Edvard Hansson, 0522-69 77 32.
__________________________________________________________________________________________

Murkelvägen stängs av för genomfartstrafik

Den 29 maj till och med november 2019 kommer Murkelvägen stängas av för genomfartstrafik på grund av vatten och avloppsledningar som ska bytas ut.

Ringledning sker via Champinjonstigen/Musseronstigen.

Entreprenör och kontaktperson: Markbygg, Martin Utberg, 070-438 20 18

__________________________________________________________________________________________


Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00