Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar. Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Nu vårstädas dikena

Tisdagen den 23/5 från kl. 07.00 städas och rensas dikena från Brattås (Lelångevägen), Kurverödsleden och vidare till Fröland samt från Gustafsberg och till Bratterödsmotet.

I samband med vårstädningen så är det begränsad framkomlighet.

Kapellevägen

 

Kapellevägen är helt avstängd från den 4 maj och framåt på grund av underhållsarbete.

Kapellevägen har tidigare bara varit avstängd för genomfartstrafik men är nu från den 4 maj helt avstängd från Tenngjutaregatan och fram till Hovslagaregatan.

Boende på Tenngjutaregatan kommer kunna använda sig av viadukten fram tills fräsning av gatan, som troligen blir under v 22. Flaggvakter sköter då trafiken under fräsningsarbetet och när detta är klart blir det åter helt avstängt.

Boende på Hovslagaregatan och Kristinebergsvägen får köra runt Bohusgården ner till Göteborgsvägen för vidare till centrum.

Uppdatering om arbetet på Kapellevägen

Måndagen den 29/5 är det planerat att fräsa gatan. Gatan är tillfäligt öppen och flaggvakter är på plats.

När fräsning är klart stängs åter gatan för fortsatt grävningsarbeten.

Planerad beläggning av gatan blir under v 24 och öppen med flaggvakter.

Därefter påbörjas arbetet med ny trottoar från viadukten och upp till Hovslagaregatan. Kantsten kommer även läggas på andra sidan gatan från korsningen Kristinebergsvägen och ner till Kappellevägen 2.

För vidare info om arbetet på Kapellevägen följ gärna ärendet på vår hemsida. Där vi uppdaterar informationen om avstängningar samt arbetet på plats.

På kommunens hemsida kan du läsa om uppdaterad information, om avstängningar samt arbetet på plats.

Kontaktperson: Uddevalla kommun, byggingenjör Daniel Larsson, 0522-69 58 06.

Tureborgsvägen stängd för renovering

Det pågår renovering av Tureborgsvägen i korsning med Timmerbergsvägen och arbetet planeras bli klart under september 2024. 

Tureborgsbron är öppen för trafik men just nu trafikerar inte Västtrafik området med ordinarie bussturer.
Korsningen Timmerbergsvägen/Tureborgsvägen kommer att bli upphöjd och förses med refuger och övergångsställe. Från Tureborgsbron fram till Dalgången på dess södra sida kommer det att byggas en gång och cykelbana. På den norra sidan så kommer nya lyktstolpar att sättas upp. Det kommer även bytas ut hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan. Fyra busshållplatslägen som finns utmed Tureborgsvägen kommer att tas bort och ersätts med två körbanehållplatser, vilket innebär att bussen stannar i sitt körfält för av och påstigning. Ombyggnad sker i syfte med att få ner farten och att öka tryggheten för gång- och cykeltrafiken i Äsperöd och Tureborg.
Mer information -->

Kontaktperson: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.

Lotshagen

Den 20 april 2023 kommer en del av Lotshagens parkeringsplats på Norra Drottninggatan beröras av en byggetablering av Trafikverket, där ett 15-tal parkeringsplatser som stängs av.
Trafikverket kommer utföra ett renoveringsarbete i järnvägstunnlarna på olika platser i kommunen och tunneln i anslutning till Lotshagen är en av dem.
Arbetet beräknas pågå till 11 september 2023.

Vägavstängning på Garvarmyrvägen

Västvatten kommer att utföra ett VA-arbete vid Garvarmyrvägen i Uddevalla. Arbetet påbörjas måndag den 17 april och beräknas pågå till fredag den 28 april. Arbetet kommer att utföras under dagtid mellan klockan 07.00-16.00.

Detta innebär att Garvarmyrvägen, i höjd med arbetsområdet kommer att vara avstängd för genomfart under hela perioden och utanför arbetstid.

Mer information -->
Kontaktperson: Västvatten, Jörgen Wester, 0522-63 88 00

Underhållsarbete på Kapellevägen

Kapellevägen är stängd för genomfartstrafik från v 17 och framåt på grund av underhållsarbete men arbetet påbörjas redan under v. 16.
Gående kommer kunna ta sig förbi under arbetets gång. Boende på Tenngjutaregatan och fastigheterna Kapellevägen 2,4,6,8 och Kristinebergsvägen 2 samt blåljuspersonal har tillåtelse att passera.

Gatan kommer få en ny beläggning och det kommer att byggas ett upphöjt övergångställe vid Hovslagaregatan, för en säkrare miljö för gående. Belysningen bytas ut samt en ny bredare trottoar från viadukten och upp till Hovslagaregatan kommer byggas för trafiksäkerheten och för att öka tryggheten för gående.

Planerad byggtid är från v 17 till v 28 men vi hoppas på att kunna bli klara tidigare.

Kontaktperson: Uddevalla kommun, gatuingenjör Daniel Larsson, 0522-69 58 06

Torggatan och Trädgårdsgatan stängd för genomfartstrafik

Torggatan, delen mellan Kilbäcksgatan och Kungstorget är stängd för all biltrafik och planeras bli klar under v.24. Gående kommer att kunna passera arbetsområdet.

Torggatan renoveras och kommer få liknande utseende som på de gatorna i centrum i anslutning till Kungstorget.

Stensättning på Trädgårdsgatan sker under augusti och planeras bli klart i september.

Mer information -->>

Kontaktperson:
Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.

Kålgårdsbergsgatan stängd

Kålgårdsbergsgatan avstängd för ett större VA-arbete som kommer att påbörjas på Kålgårdbergsgatan, mellan Kungsgatan och Norra Hamngatan. Det innebär att det är stopp för all fordonstrafik men att gående leds på en av trottoarerna. Arbetet måste göras omgående på grund av ett större rörbrott. Arbetet kommer göras i etapper och kommer påbörjas i korsningen vid Norra Hamngatan och fortsätta mot Kungsgatan. Vi ber om överseende med de olägenheter arbetet kan medföra.

Kontaktperson: Västvatten, Görgen Johansson, 0522-638800
 


Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor