Vägarbeten

Här informerar vi om pågående vägarbeten och framkomlighet på kommunens vägar. Tack för att du visar hänsyn!

Små driftarbeten som bara påverkar enstaka vägar och boende lägger vi inte ut här.
Arbetet/avstängningen som senast har publicerats ligger överst.

Prenumerera på våra vägarbeten

Prenumerera på kommande vägarbeten.

Hantera prenumeration

Aktuella vägarbeten

Delar av Edingsvägen kommer rivas och byggas om med start vecka 32. Gatan stängs av helt från trafik. Trafiken leds om till annan väg och det kommer att vara skyltat. Ny gång och cykelväg kommer byggas på norra sidan. Lilla cirkulationen kommer försvinna och Rimnersgatan kommer bli gågata. Parkeringen kommer flyttas från södra sidan till norra sidan så den ligger i anslutning till simhallens nya parkering. Ny infart för parkering samt hämta/lämna kommer byggas mitt på sträckan. Ny upphöjd gång och cykelpassage kommer byggas strax öster om gång och cykeltunneln under väg 44. En bussficka kommer byggas strax öster om infarten mot Rimnersgatan på norra sidan.

Tidplan: Augusti (vecka 32) 2023 till maj 2024
Klart: Maj 2024
Nyhet: Parkering och infart till Rimnersområdet>>

Vatten och avlopp grävs om i området runt Bartilsgatan, Kyrkogårdsgatan, Norra Drottninggatan och Norrtullsgatan. För uppdateringar om vägavstängningar prenumerera på Västvattens projektsida. Under 2024-2025 kommer kommunen att arbeta med gatubeläggning i området.

Etapp 2 av 3 påbörjas av på Norra Drottninggatan, delen mellan Lilla Norrgatan och Norrtullsgatn. Infarten till Norra Drottninggatan via Lagerbergsgatan kommer att vara öppen för korttidsparkering och vändplan.
Norrtullsgatan och Bartilsgatan är öppna för infart och endast utfart via Bartilsgatan.

Trottoarer längs med Norra Drottninggatan och etapp 2 kommer att vara öppna för gående.
Lotsarnas parkering är öppen för allmän parkering och Fredborgs parkering endast för hyresgäster med platser tilldelade av Skanska.

Ny information om etapp 3 kommer innan arbetet startar upp.

Tidplan: Start vecka 4 till cirka april 2024.

Kontakt: Västvatten, Projektledare Carolina Soto, 0522-69 88 53
Hela projektet klart: 2025
Läs mer
:
Västvattens projektsida - vad som är på gång just nu>>
Avstängningen är en del av ett större projekt, Norra Drottninggatan Etapp 2>>

Under sommaren kommer en del av Lotshagens parkeringsplats på Norra Drottninggatan beröras av en byggetablering. Ett 15-tal parkeringsplatser stängs av. Trafikverket kommer utföra ett renoveringsarbete i järnvägstunnlar på olika platser i kommunen och tunneln i anslutning till Lotshagen är en av dem.

Klart: Arbetet beräknas pågå till och med mars 2024.
Kontakt: Trafikverket
Nyhet: Avstängda parkeringsplatser för järnvägsarbete>>

 


Karta på avstängning

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor