Renovering av tunnlarna

Trafikverket renoverar tunnlarna och arbetet har stor påverkan på trafiken genom Uddevalla.

  • Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

    Tunnlarna i Uddevalla är öppna

    Trafikverkets arbete, på riksväg 44, i Uddevallatunnlarna för 2017 är avslutat. Nästa etapp startar 2018 med bland annat installationsarbeten, beläggningsarbeten samt gång- och cykelbro.
  • Riksväg 44 genom Uddevalla.

    Arbete i tunnlarna 9 mars-november

    Trafiken genom Uddevalla på väg 44 kommer att påverkas kraftigt när Trafikverket påbörjar årets arbete i tunnlarna. Tunnel 1 och 2 kommer att vara avstängda mellan 9 mars - november 2017.
Läs mer på Trafikverkets hemsida

Kontaktperson:

Abbi Tehyrell
Projektledare Trafikverket
Telefon 070-318 33 18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00