Renovering av tunnlarna

Trafikverket renoverar tunnlarna och arbetet har stor påverkan på trafiken genom Uddevalla.

  • Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

    Tunnlarna i Uddevalla är öppna

    Trafikverkets arbete, på riksväg 44, i Uddevallatunnlarna för 2017 är avslutat. Nästa etapp startar 2018 med bland annat installationsarbeten, beläggningsarbeten samt gång- och cykelbro.
Läs mer på Trafikverkets hemsida

Kontaktperson:

Abbi Tehyrell
Projektledare Trafikverket
Telefon 070-318 33 18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00