Renovering av tunnlarna

Trafikverket renoverar tunnlarna och arbetet har stor påverkan på trafiken genom Uddevalla.

  • Tunnlar på riksväg 44 genom Uddevalla.

    Tunnlarna i Uddevalla är öppna

    Trafikverkets arbete, på riksväg 44, i Uddevallatunnlarna för 2018 är avslutat. Nästa etapp startar i april 2019 med bland annat färdigställande av arbeten som förberetts i tidigare etapper.
  • Riksväg 44 genom Uddevalla.

    Arbete i tunnlarna 30 augusti – december

    Trafiken genom Uddevalla på väg 44 kommer att påverkas kraftigt när Trafikverket påbörjar årets arbete i tunnlarna.
Läs mer på Trafikverkets hemsida

Kontaktperson:

Abbi Tehyrell
Projektledare Trafikverket
Telefon 070-318 33 18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00