Transportdispens

I trafikförordningen finns regler om fordons vikt, bredd och längd. Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just den transporten.

I normalfall är ett av kraven för dispens att lasten inte är delbar.

Blankett och e-tjänst för ansökan hittar du längst ner på sidan. Berör transporten enbart Uddevalla kommun ska ansökan skickas till kommunen. Normalt är handläggningstiden tre arbetsdagar.

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor