Vägsamfälligheter

För vägar som är gemensamma för flera fastigheter bildas ofta en gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som utgör ett viktigt gemensamt behov för flera fastigheter, till exempel bryggor, vägar, grönområden, vatten eller avloppsanläggningar. En gemensamhetsanläggning bildas genom lantmäteriförrättning, också kallad anläggningsförrättning. Förvaltningen sker ofta genom en samfällighetsförening.

Fastighet och gemensamhetsanläggning>>

Läs mer om enskilda vägar på Lantmäteriets hemsida>>

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor