Bidrag, stöd och stipendier

Föreningsbidrag från kommunen

Uddevalla kommun ger stöd till föreningslivet genom möjlighet att hyra kommunala idrottsanläggningar och andra lokaler till lägre pris. Dessutom kan ideella föreningar få stöd och rådgivning samt söka kontanta bidrag.

Varje år söker ett par hundra föreningar inom skilda verksamheter – såsom idrott, kultur, sociala, för personer med funktionsnedsättning med flera – föreningsbidrag. Gemensamt för alla dessa föreningar är att de först ansöker om bidragsberättigande – med denna ansökan visar föreningen att den kan ges förtroende att hantera kommunala bidrag.

Under rubriken Föreningsbidrag från kommunen hittar du mer information om gällande regler, villkor och bidragsformer. Där finns också tips på var det går att söka statliga bidrag eller bidrag från andra organisationer.

Tips på andra bidrag till föreningar

Lokalt
Thordénstiftelsen

Statliga
Allmänna Arvsfonden
Boverket

Förslag på sidor