Allas sommarlov

Logga Allas Sommarlov 2018

Aktiviteterna ska genomföras under perioden 9 juni till och med 18 augusti.

För bidraget finns inga särskilda restriktioner utan det kan finansiera till exempel hyra, personal, material eller transport för sommarlovsaktiviteterna.

För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska sommarlovsaktiviteten:

  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 0-18 år
  • stimulera både flickors, pojkars och unga med annan könsidentitets deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Man kan söka för aktiviteter förlagda i Uddevalla kommun men de aktiviteter som är förlagda i områdena Tureborg, Dalaberg, Hovhult och Oljeberget/Skeppsviken samt de som riktar sig till många barn och unga och sträcker sig över flera dagar/veckor samt som förläggs under veckorna 28-32 kommer att prioriteras.

Belopp som kan sökas är generellt mellan 0-20 000 kr per sommaraktivitet. Man kan även söka stöd för flera veckor eller hela sommarlovet och ansökan behandlas då separat.

OBS! Tänk på att följa de rådande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för Covid-19 i er planering under genomförandet av aktiviteten.

Ansökan

För att få med er information i Kultur och Fritids sommarlovsprogram skall ansökan vara inne senast 24 maj. Skriv den info ni vill ha med om aktiviteten i er ansökan.

Till ansökan

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med loggorna för
Allas sommarlov (se bild ovan) och Uddevalla kommun.

Redovisa aktiviteterna

Alla stöttade aktiviteter ska redovisas här senast 30 dagar efter slutförd aktivitet.

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Maria Lehto, +46 522‑69 65 38

Enhetschef

maria.lehto@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Lise-Lotte Henriksson, +46 522‑69 64 40

Fritidsledare

lise-lotte.henriksson@uddevalla.se

Fritidsgård bryggeriet Södra hamngatan 10

45140 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00