Allas sommarlov

Logga Allas Sommarlov 2018

Aktiviteterna ska genomföras under perioden 12 juni till och med 18 augusti.

För bidraget finns inga särskilda restriktioner utan det kan finansiera till exempel hyra, personal eller material för sommarlovsaktiviteterna.

För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska sommarlovsaktiviteten:

  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • stimulera både flickors, pojkars och unga med annan könsidentitets deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • möjliggöra möten över sociala gränser

De ansökningar som riktar sig till många barn och unga samt sträcker sig över flera dagar/veckor kommer att prioriteras.

När ansökan behandlas tas också hänsyn till fördelningen i respektive kommundel, åldrar och spridning av aktiviteter.

Belopp som kan sökas är generellt mellan 0-20 000 kr per sommaraktivitet. Man kan även söka stöd för flera veckor eller hela sommarlovet och behandlas då separat.

Ansökan

Ansökan är stängd för i år! Tack för alla initiativ.

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med loggorna för
Allas Sommarlov och Uddevalla kommun.

Redovisa aktiviteterna

Alla stöttade aktiviteter ska redovisas här senast en månad efter slutförd aktivitet. Slutdatum för sommarlovsredovisningar är 30 september.

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Maria Lehto, +46 522‑69 65 38

Enhetschef

maria.lehto@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Lise-Lotte Henriksson, +46 522‑69 64 40

Fritidsledare

lise-lotte.henriksson@uddevalla.se

Fritidsgård bryggeriet Södra hamngatan 10

45140 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00