Lov för Alla

Logga Lov för alla 2018

Här söker ni stöd för gratis aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år under vinterlov, påsklov, höstlov och jullov, samt enstaka lovdagar i Uddevalla kommun.

Ansökan

Ansökan fylls i digitalt och behandlas löpande tills dess att lovstödet är slut. Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer snarast med besked om er aktivitet beviljas ekonomiskt stöd eller ej.

Följande datum kan ni söka stödet Lov för Alla under 2018:

2-9 januari

19-23 februari

3-6 april

30 april-1 maj

10-11 maj

6 juni

29 oktober-2 november

22-31 december (Jullovsaktiviteter förlagda mellan 1-8 januari 2019 går på det årets lovpengar och kan sökas retroaktivt.)

För bidraget finns inga särskilda restriktioner utan kan finansiera till exempel hyra, personal, eller material för lovaktiviteterna.

Till ansökan

För att få en ansökan behandlad och eventuellt beviljad ska lovaktiviteten:

  • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
  • Stimulera både flickors, pojkars och unga med annan könsidentitets deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund.
  • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser
  • De ansökningar som riktar sig till många barn och unga samt sträcker sig över flera dagar/veckor kommer att prioriteras.
  • När ansökan behandlas tas också hänsyn till fördelningen i respektive kommundel, åldrar och spridning av aktiviteter.
  • Belopp som kan sökas är generellt mellan 0-20 000 kr per lovaktivitet. Man kan även söka stöd för flera lovdagar eller hela lov och behandlas då separat.

Marknadsföring

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras med loggan Lov för Alla samt med Uddevalla kommuns logga.

Hämta loggor

Redovisning

Alla beviljade aktiviteter ska redovisas senast en månad efter slutförd aktivitet.

Till redovisning

Stort tack för er medverkan!

Kontakt

Maria Lehto, +46 522‑69 65 38

Avdelningschef

maria.lehto@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Lise-Lotte Henriksson, +46 522‑69 64 40

Fritidsledare

lise-lotte.henriksson@uddevalla.se

Fritidsgård bryggeriet Södra hamngatan 10

45140 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00