Föreningsbidrag från kommunen

Ett rikt föreningsliv är en viktig tillgång för Uddevalla kommun och dess invånare. Uddevalla kommun ger bidrag till ideella föreningar som är öppna för alla, fungerar enligt demokratiska principer och med verksamhet och medlemmar inom kommunen.

En levande och välkomnande föreningsverksamhet kan bidra till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.

Andra övergripande mål som föreningslivet ska bidra till är värden som:

 • Delaktighet
 • Drogfria miljöer
 • Förebyggande arbete
 • God hälsa
 • Inflytande
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Meningsfull och utvecklande fritid
 • Minskat utanförskap
 • Mångfald
 • Social utveckling och tillhörighet
 • Tillgänglighet

En förening som avser att söka bidra gör det enklast genom att kontakta fritidsavdelningen så hjälper vi till på bästa sätt.

Tips på andra bidrag till föreningar

Lokalt
Thordénstiftelsen

Statliga
Allmänna Arvsfonden
Boverket

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00