Föreningsbidrag från kommunen

Med anledning av covid-19/coronavirus

Inom funktionen föreningsstöd och lokalbokning eftersträvar vi alltid att ha en bra dialog med våra föreningar och privata kunder i frågor kring föreningsstöd och lokaler. Genom våra förändrade direktiv om att arbeta på distans om möjligt och genom det begränsa smittspridning av Covid-19 behöver vi förtydliga att:

 • Vi har just nu inte samma möjligheter att möta er i ett fysiskt möte.
 • Vi erbjuder samma goda tillgänglighet per telefon som alltid.
 • Vi läser inkomna mejl i samma frekvens som alltid och kan erbjuda stöd och information via mejl.
 • Utkvittering av taggar och nycklar bokas precis som tidigare. Utlämning, kvittering och återlämning görs direkt i receptionen på Stadshuset.

Ett rikt föreningsliv är en viktig tillgång för Uddevalla kommun och dess invånare. Uddevalla kommun ger bidrag till ideella föreningar som är öppna för alla, fungerar enligt demokratiska principer och med verksamhet och medlemmar inom kommunen.

En levande och välkomnande föreningsverksamhet kan bidra till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.

Andra övergripande mål som föreningslivet ska bidra till är värden som:

 • Delaktighet
 • Drogfria miljöer
 • Förebyggande arbete
 • God hälsa
 • Inflytande
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Meningsfull och utvecklande fritid
 • Minskat utanförskap
 • Mångfald
 • Social utveckling och tillhörighet
 • Tillgänglighet

En förening som avser att söka bidra gör det enklast genom att kontakta fritidsavdelningen så hjälper vi till på bästa sätt.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00