Föreningsbidrag från kommunen

Uddevalla kommun ger bidrag till ideella allmännyttiga föreningar som är öppna för alla, fungerar enligt demokratiska principer och med verksamhet och medlemmar inom kommunen. En levande och välkomnande föreningsverksamhet kan bidra till att stärka demokrati och mångfald, inte minst om den ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande.

Andra övergripande mål som föreningslivet ska bidra till är värden som:

 • Delaktighet
 • Drogfria miljöer
 • Förebyggande arbete
 • God hälsa
 • Inflytande
 • Integration
 • Jämställdhet
 • Meningsfull och utvecklande fritid
 • Minskat utanförskap
 • Mångfald
 • Social utveckling och tillhörighet
 • Tillgänglighet

 

Läs mer om inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar samt bidragsnormer för bidragsgivning till föreningar inom Uddevalla kommun i Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag.”

 

Mer information

Villkor och förutsättningar

Allmänna villkor och förutsättningar

Förslag på sidor