Bidragsformer

Här finns kortfattad information om varje bidragsform. Klicka på länkarna för att läsa de fullständiga riktlinjerna.

Allmännyttig och ideell förening som avser att söka bidrag från Uddevalla kommun måste först ansöka om bidragsberättigande. Med denna ansökan visar föreningen att den kan ges förtroende kommunalt bidrag och det allmänna villkoren och förutsättningarna uppfylls.

Aktivitetsbidrag (7-20 år)

Ändamålet med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar ges likartade och goda förutsättningar att ta aktiv del i förenings arbete, delta i aktivitet av hög kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse.
Fullständiga riktlinjer: Aktivitetsbidrag (7-20 år) 

Utvecklingsbidrag (7-20 år)

Bidraget avser att medverka till, att förening i takt med förändringar i vår omvärld och inom sin egen organisation, skall kunna orientera sig fram till och utveckla nya metoder och verksamhetsformer samt nå nya målgrupper.
Fullständiga riktlinjer: Utvecklingsbidrag (7-20 år) 

Lokalbidrag (7-20 år)

Ändamålet med lokalbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ska kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar i för sitt ändamål säkra och bra lokaliteter.
Fullständiga riktlinjer: Lokalbidrag (7-20 år) 

Anläggningsbidrag (7-20 år)

Ändamålet med anläggningsbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar skall kunna bedriva egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar på och i för sitt ändamål säkra och bra anläggningar och lokaliteter.
Fullständiga riktlinjer: Anläggningsbidrag (7-20 år) 

Förbättrings- och utrustningsbidrag (7-20 år)

Ändamålet med förbättrings- och utrustningsbidraget är, att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ges möjlighet att bedriva och utveckla egen och utåtriktad verksamhet för barn och ungdomar. Vidare syftar bidraget till att tillgodose allmänheten med bra och attraktiva verksamheter genom att stödja förening som planerar att utveckla dessa.
Fullständiga riktlinjer: Förbättrings- och utrustningsbidrag (7-20 år)

Bidrag till kulturföreningar

Ett bidrag som avser skapa möjligheter för kulturverksamhet. Ansökan sker på särskild blankett och senast 30 september varje år.
Fullständiga riktlinjer: Bidrag till kulturföreningar

Bidrag till funktionsrättsföreningar

Ett bidrag som avser ge funktionsrättsföreningarna möjlighet till verksamhet som tillvaratar deras intresse. Det läggs också stor vikt på informationsspridning. Bidraget är uppdelat på startbidrag, grundbidrag, hyresbidrag och särskilt bidrag.
Fullständiga riktlinjer: Bidrag till funktionsrättsföreningar

Bidrag till länkföreningar

Fullständiga riktlinjer: Bidrag till länkföreningar

Bidrag till sociala föreningar

Ändamålet är att stödja föreningar som bedriver frivilligt arbete företrädesvis i form av förebyggande, stödjande och opinionsbildande insatser.
Fullständiga riktlinjer: Bidrag till sociala föreningar

Bidrag för väntjänst och kontaktverksamhet

Ett bidrag till föreningar som bedriver uppsökande verksamhet, väntjänst och kontaktverksamhet inom kommunens äldre- och handikappomsorg.
Fullständiga riktlinjer: Bidrag för väntjänst och kontaktverksamhet

Lönebidrag

Förening i Uddevalla kommun som anställt en arbetstagare med beslut från Arbetsförmedlingen om en lönebidrags- eller trygghetsanställning kan ansöka om ett kommunalt lönebidrag.
Fullständiga riktlinjer: Lönebidrag