Bidrag för väntjänst och kontaktverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden lämnar bidrag till föreningar som bedriver uppsökande verksamhet, väntjänst och kontaktverksamhet inom kommunens äldre- och handikappomsorg.

En viss ersättning utgår till de pensionärsföreningar som utför kontaktverksamhet.

Uppsökande verksamhet, väntjänst och kontaktverksamhet skall syfta till att öka kontaktytorna för äldre och handikappade och fylla det tomrum som ibland uppstår mellan kommunens omsorgsinsatser och den enskildes behov av sociala kontakter, samvaro och aktiviteter.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett.

Till ansökan ska bifogas:
• namnlista på väntjänst/kontaktombud
• förteckning över styrelse och revisorer
• verksamhetsberättelse
• resultat och balansräkning
• revisionsberättelse

Ansökningstid

Nystartade föreningar kan göra ansökan när som helst under året.

För löpande bidragsgivning ska ansökan vara inskickad till Kultur och fritid senast 30 september.