Bidrag till länkföreningar

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett.

Till ansökan ska bifogas:
• föreningens stadgar
• förteckning över styrelse och revisorer
• verksamhetsberättelse
• resultat och balansräkning
• revisionsberättelse

Ansökningstid

Nystartade föreningar kan göra ansökan när som helst under året.
För löpande bidragsgivning ska ansökan vara inskickad till Kultur och fritid senast
30 september.