Bidrag till sociala föreningar

De sociala föreningar som får bidrag bedriver frivilligt arbete företrädesvis i form av förebyggande, stödjande och opinionsbildande insatser inom något av följande områden:
• motverkar droger och missbruk av droger.
• arbetar för utsatta barn och deras familjer.
• bekämpar våld mot kvinnor.

Även andra föreningar som gör viktiga insatser inom det sociala området, kompletterar samhälleliga verksamheter eller bedriver verksamheter som myndigheter inte har möjlighet att göra, kan komma i fråga. Kultur- och fritidsnämnden prövar varje ansökan för sig.

Ansökan

Ansökan sker på särskild blankett.
Till ansökan ska bifogas:
• föreningens stadgar
• förteckning över styrelse och revisorer
• verksamhetsberättelse
• resultat och balansräkning
• revisionsberättelse

Ansökningstid

Nystartade föreningar kan göra ansökan när som helst under året.

För löpande bidragsgivning ska ansökan vara inskickad till Kultur och fritid senast 30 september.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00