Lönebidrag

Kommunalt lönebidrag till ideella föreningar i Uddevalla kommun

Förening i Uddevalla kommun som anställt en arbetstagare med beslut från Arbetsförmedlingen (AF) om en lönebidrags- eller trygghetsanställning kan ansöka om ett kommunalt lönebidrag. Förutsättningen är att föreningen är registrerad i kommunens föreningsregister samt att arbetstagaren är bosatt i Uddevalla kommun.

Ändamål

Bidraget förstärker föreningens möjligheter att kunna anställa person som AF beviljat lönebidrags- eller trygghetsanställning.

Har föreningen tankar på att anställa någon är en tidig kontakt med oss på

Föreningsstöd och utveckling positivt. Ett samtal gör att föreningen informeras om vilka anställningsformer vi ger anställningsstöd till.

Villkor

Bidraget söks av föreningen efter erhållet beslut från AF. Underlag för ansökan är ansökningsblankett samt beslut från AF. Bidraget utbetalas per månad och tjänstgöringsgrad.

Lönetaket är 13 700 + innevarande års po-pålägg.

Bidraget rekvireras av föreningen månadsvis, underlag är kopia på erhållen utbetalningsavi föreningen får från AF.

Föreningen måste tänka på att vid avtalets utgång meddela kommunen om anställningen upphör eller om föreningen kommer in med ny ansökan om förlängning.

Ansökan

Ansökningstid är löpande under året.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen,

Fritidsavdelningen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00