Regler för föreningsbidrag

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att besluta om bidrag (exklusive sponsorbidrag) till allmännyttiga föreningar. Om bidrag beviljas är det en bekräftelse på att kommunens och den ansökande föreningens intressen sammanfaller.

Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till dess syfte, unika inriktning och möjligheter att utvecklas samt kultur och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar. Kultur och fritidsnämnden har beslutat om inriktningar vid bidragsgivning till föreningar.

Det som kommunen ser som särskilt viktigt är:

  • Uddevalla kommun arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention och uppmanar alla föreningar att följa konventionens anda 
  • att WHO utnämnt Uddevalla kommun till En säker och trygg kommun. Därför skall kommunen arbeta för att förebygga det som kan orsaka skada. Ansökningar om bidrag för detta ändamål kommer i möjligaste mån att ges förtur.
  • Uddevalla kommun är EMAS-registrerad. Det innebär att kommunen inom alla områden ska arbeta med miljöförbättringar. I detta ingår bland annat att stimulera föreningar att utvecklas i samma riktning.

Ansökningar om bidrag för detta ändamål kommer av den anledningen i möjligaste mån ges förtur. Kultur och fritidsnämnden beslutade 2007-08-22, §120, om inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar samt bidragsnormer för bidragsgivning till föreningar inom Uddevalla kommun.

Förslag på sidor