Tillfälligt föreningsbidrag 2022

Ett tillfälligt projektbidrag avsett att stärka föreningslivet i Uddevalla kommun kommer att kunna sökas från 1 september – 31 oktober. Utifrån olika föreningars olika behov är detta bidrag tänkt att ge större möjlighet att bedriva och utveckla egen och utåriktad verksamhet för allmänheten. Det syftar också till att stödja föreningars återuppbyggnad i pandemins spår för att attrahera nya och återvändande medlemmar, och kanske även kunna nå nya målgrupper.

Villkor

Bidraget kan sökas av de föreningar som har beviljats bidragsberättigande för 2022.

Det projekt som bidragsansökan gäller får inte vara påbörjat innan bidraget beviljats.

Av ansökan ska framgå vad målet och syftet är med projektet, och det ska finnas en plan för genomförandet.

Bidraget är tillfälligt för 2022 och kan endast sökas till och med sista ansökningsdag 2022-10-31.

Projekt som syftar till något av följande kommer ges företräde vid fördelning av medel:

  • Bedriva, öka eller på annat sätt utveckla verksamheten, företrädesvis för barn och ungdomar
  • Göra om- och tillbyggnad för ökat nyttjande
  • Öka tryggheten och säkerheten i lokal eller på anläggning
  • Främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
  • Göra miljöförbättringar och energieffektiviseringar
  • Främja jämställdhet och mångfald
  • Främja inflytande i föreningslivet
  • Främja aktiviteter ur ett folkhälsoperspektiv
  • Främja spridning av kunskap om föreningens verksamhet
  • Främja spridning av kunskap om kultur- och naturvärden


Ansökan görs i det nya verksamhetssystemet Rbok (länk https://uddevalla.rbok.se/). För att kunna söka bidraget måste föreningen först ha ansökt om en föreningsadministratör, länk till ansökan: https://uddevalla.rbok.se/#/Ansok/905b674e-86fa-441d-9b1f-07113596647f

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Kultur och Fritid, Fritidsavdelningen@uddevalla.se eller 0522-69 64 15