Värdegrund för föreningsbidrag

Kultur och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att besluta om bidrag (exklusive sponsorbidrag) till allmännyttiga föreningar. Om bidrag beviljas är det en bekräftelse på att kommunens och den ansökande föreningens intressen sammanfaller.

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2022-11-23 om inriktningar, allmänna villkor och förutsättningar samt bidragsnormer för bidragsgivning till föreningar inom Uddevalla kommun. Uddevalla kommuns bestämmelser för föreningsbidrag. Pdf, 316.4 kB.

Förslag på sidor