Stöd till offentliga kulturarrangemang

Avdelning Kultur, vid Kultur och fritid, betalar ut bidrag till offentliga kulturarrangemang. Inom ramen för detta stöd finns 100.000 kronor per år att fördela.

Stödet kan endast sökas av ideella organisationer/föreningar. Studieförbund kan ej ansöka om detta bidrag.

En sökande kan beviljas stöd till högst två arrangemang/år och till en sammanlagd summa av högst 10.000 kr/år.

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret nedan.

Ansökningsdatum: 31 mars och 30 september.

Du kan skicka in din ansökan när du vill under året. Ovanstående datum anger den tid då Avdelning Kultur går igenom dittills inkomna ansökningar.

En ansökan som inkommer efter 31 mars behandlas alltså inte förrän den 30 september. Det betyder att om du ska ha ett arrangemang under sommarmånaderna så måste ansökan vara inlämnad innan den 31 mars.

Kriterier för bedömning

  1. Arrangemanget ska genomföras i Uddevalla kommun
  2. Arrangemanget ska bidra till en bredd av Uddevallas kulturliv
  3. Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten
  4. Arrangemanget ska vara partipolitiskt och religiöst obundet
  5. Målgrupp för arrangemanget ska vara definierad

Beslut om bidrag

Beslut om medel fattas av Avdelningen Kultur som gör en bedömning utifrån ovanstående kriterier och en bedömning av helheten utifrån inkomna ansökningar.

Det går också att söka sponsring för vissa typer av arrangemang.

Information om sponsring

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Ansökningsformulär

Kontakt

Eva Persson, +46 522‑69 65 83

Avdelningschef

eva.m.persson@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00