Stöd till offentliga kulturarrangemang

Avdelning Kultur, vid Kultur och fritid, betalar ut bidrag till offentliga kulturarrangemang. Inom ramen för detta stöd finns 100.000 kronor per år att fördela.

Stödet kan endast sökas av ideella organisationer/föreningar. Studieförbund kan ej ansöka om detta bidrag.

En sökande kan beviljas stöd till högst två arrangemang/år och till en sammanlagd summa av högst 10.000 kr/år.

Ansökan

Fyll i ansökningsformuläret nedan.

Obs! För närvarande har vi inte två ansökningsdatum per år som vi brukar ha, utan du kan söka löpande under året. Detta på grund av coronapandemin. Du får svar på din ansökan inom några veckor.

Kriterier för bedömning

  1. Arrangemanget ska genomföras i Uddevalla kommun
  2. Arrangemanget ska bidra till en bredd av Uddevallas kulturliv
  3. Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten
  4. Arrangemanget ska vara partipolitiskt och religiöst obundet
  5. Målgrupp för arrangemanget ska vara definierad

Beslut om bidrag

Beslut om medel fattas av Avdelningen Kultur som gör en bedömning utifrån ovanstående kriterier och en bedömning av helheten utifrån redan inkomna ansökningar.

Det går också att söka sponsring för vissa typer av arrangemang.

Information om sponsring

Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter »

Ansökningsformulär

Kontakt

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00