Ungdomsledarstipendium

Välkommen att söka Uddevalla kommuns nya ungdomsledarstipendium!

Stipendiet kan sökas av unga ledare och syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Du som söker ska vara verksam i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.

Ansökan utformas i fri text. Skriv och berätta om ditt arbete och tankar med din ledaruppgift. Bifoga kontaktuppgifter till föreningens ordförande eller annan ledare.

Lämna din ansökan senast 2019-09-30.

Adress: Kultur och fritid, 451 81 Uddevalla eller kulturfritid@uddevalla.se

Ungdomsledarstipendiater 2018

Ungdomsledarstipendium på 12.500 kronor vardera tilldelades Victor Flingmark, Uddevalla Orienteringsklubb, och Benjamin Åberg, Hälle IF, "som ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till fortsatt engagemang för unga."

Ungdomsledarstipendiet delades ut för första gången 2018.

Kontakt

Stellan Hedendahl, +46 522‑69 65 33

Strateg

stellan.hedendahl@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00