Föreningsregister

I föreningsregistret för Uddevalla kommun finns många olika föreningar, med en stor bredd av olika verksamheter och intressen. För att hitta det du är intresserad av kan du söka på föreningens namn eller på verksamhet.

För att vara med i registret ska föreningen vara ideell, öppen för alla samt ha ett syfte som är till nytta för allmänheten. Föreningen ska också ha sin huvudsakliga verksamhet och sina medlemmar boende i Uddevalla kommun.

Föreningarna ansvarar själva för att administrera sina kontaktuppgifter i föreningsregistret, och ska minst en gång per år kontrollera, uppdatera och godkänna att uppgifterna är korrekta.

För att söka i registret, klicka på symbolen Föreningsregister. Du behöver inte logga in.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen

fritidsavdelningen@uddevalla.se

Förslag på sidor