Föreningsregister

Genom att söka i föreningsregistret kan du hitta den förening som passar dig. Det är helt frivilligt för en förening att synas i registret.

För att få vara med i registret ska föreningen vara ideell och öppen för alla. Föreningen ska också ha sin huvudsakliga verksamhet och sina medlemmar boende i Uddevalla kommun.

För att en förening ska synas i föreningsregistret måste föreningen minst en gång varje år - helst efter årsmötet - kontrollera, uppdatera och godkänna att föreningens uppgifter är korrekta.

För att söka i registret, klicka på symbolen Föreningsregister. Du behöver inte logga in.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Fritidsavdelningen

fritidsavdelningen@uddevalla.se

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00