Lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

En förenings lotterier kan registreras av kommunen. För att ansöka om registrering fyller du i blanketten som finns för utskrift (se nedan). Blanketter finns även att hämta på Kultur och fritid, Stadshuset, Varvsvägen 1.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

Registrering ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

  1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet,
  2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
  3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
  4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Ytterligare krav för registrering finns i 6 kap 9 § spellagen.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver ingen registrering. Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

Kontakt

Josefin Florell, utredare

+46 522‑69 70 17

josefin.florell@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00