Ungdomsledarpris

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska verka i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.

Priset delas ut till unga personer som varit ledare för barn eller ungdomar under en längre tid.

Lämna förslag till ungdomsledarpristagare!

Vem ska få Uddevalla kommuns ungdomsledarpris 2023?

Det är styrelsen i en ideell förening som får föreslå att priset tilldelas en ledare i föreningen.

Skicka in förslag till ungdomsledarpris senast 2023-04-30 till:
Kultur och fritid
451 81 Uddevalla
eller kulturfritid@uddevalla.se

Ungdomsledarpriset delas ut av Kultur och fritidsnämnden. Nämnden kan även dela ut pris utan att förslag har lämnats in. 


Tidigare pristagare av ungdomsledarrpriset

2022 Elin Granat och Ludwig Jernmark Burrows

2021 Kultur och fritidsnämnden beslutade att avstå från att dela ut ungdomsledarpris

2020 Jaama Abdikarim Ahmed, Hanna Persson och Elin Svensson Nagi

2019 Linnea Samuelsson

2018 Viktor Flingmark och Benjamin Åberg

Kontakt

Stellan Hedendahl, kultursamordnare

+46 522‑69 65 33

stellan.hedendahl@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor