Ungdomsledarpris

Uddevalla kommun delade ut ett ungdomsledarpris en gång per år under perioden 2018-2023. Ungdomsledarpriset syftade till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren skulle verka i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.

Priset delades ut till unga personer som varit ledare för barn och ungdomar under en längre tid.

Komunfullmäktige fattade 2023-09-13 beslut om att avskaffa Uddevalla kommuns ungdomsledarpris till förmån för utmärkelsen Officiell ambassadör för Uddevalla kommun.

Vill du nominera någon till utmärkelsen? Följ då länken nedan.

Hem - ambassador-uddevalla.se

Ungdomsledarpristagare 2023

Uddevalla kommuns ungdomsledarpris 2023 tilldelas Mella Eriksson, Jonna Antonsson, Fredrika Forsmark och Kalle Svensson

Tidigare pristagare av ungdomsledarrpriset

2022 Elin Granat och Ludwig Jernmark Burrows

2021 Kultur och fritidsnämnden beslutade att avstå från att dela ut ungdomsledarpris

2020 Jaama Abdikarim Ahmed, Hanna Persson och Elin Svensson Nagi

2019 Linnea Samuelsson

2018 Viktor Flingmark och Benjamin Åberg

Kontakt

Stellan Hedendahl, kultursamordnare

+46 522‑69 65 33

stellan.hedendahl@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor