Ungdomsledarpris

Uddevalla kommuns nya ungdomsledarpris syftar till att uppmuntra och utveckla god ledargärning hos unga ledare. Ledaren ska verka i en allmännyttig ideell förening och värna demokratins grunder där jämlikhet och allas lika värde är vägledande.

Priset delas ut till unga personer som varit ledare för barn eller ungdomar under en längre tid.

Lämna förslag till ungdomsledarpristagare!

Vem ska få Uddevalla kommuns ungdomsledarpris 2020?

Det är styrelsen i en ideell förening som får föreslå att priset tilldelas en ledare i föreningen.

Skicka in förslag till ungdomsledarpris senast 2020-09-30 till:
Kultur och fritid
451 81 Uddevalla
eller kulturfritid@uddevalla.se

Ungdomsledarpriset delas ut av kultur och fritidsnämnden. Nämnden kan även dela ut pris utan att förslag har lämnats in. 

Kontakt

Stellan Hedendahl, +46 522‑69 65 33

Strateg

stellan.hedendahl@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00